Ministrica zdravstva ZE-DO kantona u posjeti Općini Visoko

U Kabinetu Načelnice Općine Visoko Amre Babić u petak, 15.02.2013. godine, održan je sastanak na kome su prisustvovali Ministrica zdravstva ZE-DO kantona g-đa Senka Balorda, gospodin Begić Senaid direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO kantona,  Indira Mundžić ljekar savjetnik u ZZO,  direktorica JU Doma zdravlja Visoko, g-đa Vasvija Šahinović sa svojim saradnicima, i  Fehim Memić, pomoćnik Općinske načelnice.

Na sastanku su vođeni razgovori o izdvajanju sredstava po osiguranom licu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO kantona, po općinama, Finansiranju rada službe Hitne medicinske pomoći, Urgenciji prema Federalnom Zavodu za osiguranje i reosiguranje FBiH i Zaovoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO kantona, a vezano za rješavanje problema oko pevoza pacijenata na hemodijalizu, Obezbjeđenju sredstava za rješavanje rekonstrukcije sistema grijanja u JU “Dom zdravlja” Visoko, te aktivnosti ka organizovanju Regionalnog medicinskog centra u Visokom.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close