Ministri SDA u Vladi FBiH su spremni predati svoje ministarske funkcije

Glavni odbor Stranke demokratske akcije (SDA) smatra da postoje ozbiljni razlozi za isticanje ekonomskih, socijalnih problema u bh. društvu, a koje građani iznose u svojim zahtjevima, rekao je danas predsjednik Glavnog odbora SDA Halid Genjac.

(Anadolija)

U izjavama za medije tokom pauze sjednice Glavnog odbora SDA, Genjac je dodao da glavni odbor od svih nosilaca vlasti da vode dijalog sa građanima, te da bez odlaganja usvoje mjere koje će osigurati više socijalne pravde, efikasniju socijalnu zaštitu i zapošljavanje.

“Ministri SDA u Vladi FBiH su spremni u bilo kojem trenutku predati svoje ministarske funkcije onima koje Parlament FBiH legalno izabere u novu Vladu”, poručio je Genjac.

Glavni odbor je zadužio Predsjedništvo SDA da hitno usvoji program konkretnih mjera, koje imaju za cilj hitno započinjanje sa revizijom privatizacijskih ugovora, donošenje antikoruptivnih zakona u kojima će biti ugrađeni mehanizmi provjere imovine stečene tokom vršenja mandata za sve zvaničnike na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka.

“Smanjiti ukupna primanja članova Predsjedništva, ministrima, poslanicima, delegatima, vijećnicima, savjetnicima i ostalim funkcionerima na svim nivoima nakon provedene analize i da se to izvrši promjenom potrebnih zakona. Smanjiti sveukupnu potrošnju koja se prije svega odnosi na plate u javnim preduzećima, troškove za reprezentaciju, službena putovanja i telefone u svim institucijama i na svim nivoima budžeta”, kazao je Genjac, dodavši da je potrebno izvršiti i reviziju savjetničkih pozicija.

Nakon što Predsjedništvo utvrdi konkretan program mjera za sve navedene ciljeve, predstavnici SDA u izvršnim i zakonodavnim vlastima na svim nivoima će pokrenuti hitnu inicijativu za provođenje tih mjera, kazao je Genjac, dodavši da će to biti najdalje u roku od deset dana od utvrđivanja mjera.

“Svjesni smo da veliki dio tih mjera, zbog potrebe izmjena zakona na raznim nivoima, ne možemo provesti sami. Pozivamo i ostale političke stranke čiji je glas potreban u skupštinama, da se usvoje potrebne mjere, da iskažu odgovornost prema situaciji, ispolje socijalnu osjetljivost i da nas podrže u promjenama koje ćemo inicirati”, istakao je Genjac, dodavši da Glavni odbor posebno ističe potrebe reformi u oblasti obrazovanja i zdravstva.

“U prijedlogu zaključaka navedena je i mjera ukidanja ‘bijelog hljeba’. Izvršiti reviziju primanja na svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti funkcionera nakon prestanka mandata. Od mogućnosti ukidanja, skraćivanja perioda korištenja te povlastice, smanjenja plate u vrijeme korištenja tog kraćeg perioda, sve su opcije otvorene”, rekao je Genjac.

Na današnjoj sjednici GO SDA nije bilo govora o provedbi odluke Sejdić-Finci, rekao je Genjac, istakavši kako je aktuelnost dešavanja pomjerila to pitanje u drugi plan.

“Lično, smatram da u ovom trenutku ne postoje pretpostavke da se ikakav pomak na tom području ostvari”, poručio je Genjac.

Sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije još uvijek traje.

(AA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close