Ministarstvo rada rekorder po bahatom trošenju novca građana

Netransparentnost dodjele sredstva za organizacije civilnih invalida, dodjeljivanje poslova na način suprotan zakonu o javnim nabavkama,tj. dodjela sredstava i poslova bez raspisavanja javnog oglasa, kao i isplata nakada zaposlenicima ministarstva za poslove koje su radili u sklopu radnog vremena, samo su neki od zamjerki u revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji a koje se odnose na rad Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na čijem čelu je ministar Vjekoslav Čamber.

Naime, ovo Ministarstvo je jedno od rijetkih u Federaciji koje je dobilo negativnu ocjenu za rad za 2012. godinu. Lista preporuka revizora ispisana je na tri stranice i Ministarstvo je po ovome jedan od rekordera.

Način raspodjele sredstava tekućeg ”Transfera za  organizacije civilnih invalida” u iznosu od 630.000 KM samo je jedna u nizu zamjerki koje su revizori istaknuli u svom izvještaju. U ovom slučaju izbor korisnika transfera izvršen je bez javnog oglašavanja pri čemu nije pružena mogućnost svim organizacijama civilnih invalida koji ispunjavaju uvjete da apliciraju za proračunskim sredstvima navedenog  transfera, navode revizori. Ovo je bila česta praksa Ministarstva u 2012. godini.

Osim toga sredstva su dodjeljivana i korisnicima koji se ne mogu smatrati organizacijama civilnih invalida. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju revizori su utvrdili da su sredstva dodjeljivana udrugama kao što su: Udruga za poticanje ruralnog i regionalnog razvoja ”Obzor” Široki Brijeg u iznosi od 6.000 KM, Humanitarna organizacija ”Prijatelji” Ljubuški 3.000 KM i ”Mreža mladih Ljubuški” 2.000 KM. Povrh svega sa krajnjim korisnicima nisu zaključivani ugovori, a dio istih nije dostavio izvješće sa dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava.

Sredstva iz transfera “Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011-2014” također su dodjeljivana bez javnog poziva, a nije vršen nadzor utroška tih sredstva.

Programom utroška sredstava utvrđen je iznos od 39.850 KM za pomoć organizacijama civilnih  invalida na projektima od interesa za osobe sa invaliditetom a kao korisnik sredstava navedeno je  Ministarstvo. Sredstva su bez javnog konkursa, bez provjere ispunjenosti kriterija i rangiranja korisnika doznačena Udruzi civilnog društva “Rast” Mostar u iznosu od 15.000 KM i Udruzi za razvoj civilnog  društva “Libertas” Široki Brijeg u iznosu od 24.000 KM. ‘‘Ne možemo potvrditi da su navedene udruge dostavile izvješća o utrošenim sredstvima i kompletnom dokumentacijom kojom bi se dokazao  namjenski utrošak sredstava, sukladno odlukama Ministarstva”, naveli su revizori.

Također, unatoč tome što se od svih ministarstva u FBiH tražilo da u vrijeme krize troškovi srežu ovo Ministarstvo je čak imalo povećanje troškova za 20 posto za usluge prijevoza i goriva. Revizori su utvrdili da na pojedinim putnim nalozima za vozila vozači nisu stavljali potpis. ”Uvidom u dokumentaciju uočili smo da su određena vozila  korištena (radnim danima a i u dane vikenda) bez putnog naloga ili odobrenja nadležne osobe a tijekom  revizije nije nam dostavljena dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su ista korištena za obavljanje zadataka  iz nadležnosti Ministarstva”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Izdaci za materijal i usluge povećani su za oko 15 posto u odnosu na prethodnu godinu iskazani su u iznosu od 1,1 milijun KM. Izdaci za rad povjerenstava iskazani su u neto iznosu od 38.440 KM (bruto iznos 47.350 KM) što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 18,9%.

Grčki slučaj: Isplata nakada za poslove koji su im već u opisu radnog mjesta

Ministarstvo na čelu sa ministrom Vjekoslavom Čaberom, unatoč dosadašnjim preporukama revizora, je i tokom 2012. isplaćivalo naknadu kontakt osobi za Projekat “Sjednica bez papira” u ukupnom neto iznosu od 3.600 KM (bruto iznos 4.435 KM) za obavljanje poslova održavanja web stranice. Zaposlenici Ministarstva – višem referentu-tehničkom tajniku isplaćivana je mjesečna naknada u  iznosu od 300 KM za obavljanje navedenih poslova. Revizori navode da se ovi poslovi nalaze u opisu redovnih poslova tehničkog tajnika za koje ova osoba već prima plaću za to, tako da ove isplate smatraju neopravdanima. Ovo nije jedini slučaj. Naime, višem samostalnom referentu – administratoru baze podataka u uredu ministra svakog mejseca se za poslove prijevoda tekstova na enlgeski isplaćuje 300 KM na plaću iako revizori nisu mogli utvrditi da ta osoba kvalificirana za te poslove te da se prevođenje odvijalo poslije radnog vremena. Naime, takve naknade se isplaćuju ako su se poslovi obavljali nakon radnog vremena. Izdaci za isplatu naknade za rad u koordinacionom timu Vlade FBiH za pitanje europskih integracija isplaćena je u neto iznosu od 4.000 KM (bruto iznos 4.928 KM). “Vlada FBiH je Rješenjem o formiranju koordinacionog tima za pitanje europskih integracija utvrdila sastav tima i zadatak članova navedenog tima. Navedenim rješenjem nije utvrđeno pravo na isplatu naknade članovima tima zbog čega se ne može potvrditi opravdanost kako utvrđenog iznosa naknade tako i isplate naknade članu koordinacionog tima ispred Ministarstva”, navodi se u revizorskom izvještaju.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close