Za platu od 3.500 KM – Uposlenici Sektora za implementaciju projekata za godinu dana relizirali – jedan projekat!

Ministarstvo Federacije BiH 2013. uspostavilo je Sektor za implementaciju projekata. Iako je predviđeno da ima osam uposlenika do kraja prošle godine bilo ih je četvero.

Tokom cijele 2013. godine Ministarstvo je za ovaj sektor uposlenike angažiralo po ugovoru o djelu. Tako su savjetodavni konsultant za nabavke (čija se mjesečna plata kretala od 1.100 do 1.900 KM) i specijalista za nabavke (sa platom od 1.443 KM) u 2013. naplatili više od 36 hiljada KM.

Na isti način, ugovorom o djelu, angažirani su i izvršioci za poslove lokalnog koordinatora za timove porodične medicine uz naknadu od 42.000 KM (mjesečna naknada 3.500 KM), savjetodavnog konsultanta za finansije uz neto naknadu od 22.800 KM (mjesečna naknada 1.900 KM), finansijskog specijalistu uz naknadu od 17.322 KM (mjesečna naknada 1.443 KM), ali je ubjedljivo najviše zarađivao IT projektni savjetnik – 42.000 KM (mjesečna naknada 3.500 KM)!

Dio navedenih izvršilaca angažiran je na projektima od početka do kraja njihovog trajanja, a po ovom osnovu predviđeni ukupni troškovi bruto naknada za ugovore o djelu iznosili su 582 hiljade KM!

Uz sve to, ovi vrijedni i dobro plaćeni timovi, u 2013. godini uspjeli su realizirati – jedan projekat (Projekat jačanja
zdravstvenog sektora).

Ovo je samo dio nalaza zbog kojih je Federalno ministarstvo zdravstva dobilo mišljenje sa rezervom od Ureda za reviziju institucija FBiH.

Preplaćeni UKC Tuzla, KCUS i bolnica Abdulah Nakaš

Dio uočenih nepravilnosti odnosi se i na utrošak sredstava namijenjen liječenju raseljenih lica iz Federacije u Republici Srpskoj. Za ovu namjenu predviđeno je pet i po miliona KM: za vakcinaciju djece od zaraznih bolesti tri i po miliona te za bolničko liječenje povratnika dva miliona.

Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH prošle godine doznačio je samo dio novca, pa je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 3.017.031 KM.

Također, Komisija za praćenje utroška sredstava koju je formiralo Ministarstvo konstatirala je da su pojedine zdravstvene ustanove pružale usluge liječenja u  vrijednostima iznad ugovorenih, tako da je plaćen veći iznos od ugovorenog za 62.300 KM (UKC Tuzla – 57.718 KM, KCU Sarajevo 3.607 KM i Opća bolnica Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo 975 KM).

Ne može se sa sigurnošću potvrditi ni opravdanost plaćanja troškova liječenja dvije osobe u iznosu od 9.919 KM, s obzirom da su te osobe iz Zvornika i ne spadaju u osobe sa područja općina u skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u općini Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica u RS u zdravstvenim ustanovama u FbiH. Zbog toga revizori smatraju kako komisija nije ostvarila adekvatan nadzor nad utroškom sredstava.

Brojne su neregularnosti zabilježene i prilikom realizacije projekata – jedan od primjera je dodjela sredstava u okviru Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za  prevenciju zloupotrebe opojnih droga:

Ne možemo potvrditi da je na adekvatan način razrađeno bodovanje općih i  posebnih kriterija, odnosno donesenom Metodologijom razrađeni su opći i posebni kriteriji na podkriterije ali za potkriterije nije utvrđen način dodjele broja bodova. Također, uvidom u objavljeni javni poziv utvrdili  smo da nisu istovjetni kriteriji objavljeni u javnom pozivu i kriteriji navedeni u Metodologiji koju je donijelo Ministarstvo odnosno Programu utroška sredstava usvojenom od strane Vlade FBiH. Navedeno znači da se ni raspodjela sredstava navedenog tekućeg transfera nije izvršila u skladu sa kriterijima utvrđenim Programom utroška sredstava – navodi se u izvještaju.

Nepravilnosti su zabilježene u finansijskim planovima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, nadzorom nad namjenskim utroškom sredstava tekućih transfera odobrenih Budžetom FBiH za 2012. godinu, evidenciji trošenja sredstava za investicione projekte.

Piše: B.M.R.

(zurnal.info)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close