Milinović: Podatke popisa ćemo obraditi u skladu sa zakonom

Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović jučer je rekao da su u svim općinama formirane komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. , a koji će biti obavljen od 1. do 15. oktobra. Istaknuo je da je do danas prijavljeno više od 55 hiljada kandidata za popisivače ili općinske instruktore i da predstoji pravljenje rang listi, naglasivši da će tu biti uračunato i 20 posto rezervnih kandidata, u slučaju odustajanja pojedinaca, kao i da će sav taj posao biti završen do kraja ovoga mjeseca.

– Naša obaveza je da obradimo podatke u skladu sa zakonom, stučno, profesionalno i potpuno neovisno od bilo kakvih utjecaja i mi ćemo se toga držati – rekao je Milinović u Sarajevu tokom druženja s predstavnicima medija, koje je Agencija organizirala u okviru priprema za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH. Također, opsežnija kampanja o popisu najavljena je od početka narednog mjeseca. Prvi rezultati popisa, kako je rekao Milinović, bit će objavljeni 90 dana po okončanju terenskog rada, kako je i zakon propisao.

– Ostale rezultate  objavljivat ćemo sukcesivno kako se koja knjiga bude završavala – obrazovna struktura stanovništva, ekonomske karakteristike, starosne karakteristike i slično. Znači svaki taj set tabela i podataka kako se bude završavao bit će objavljen i konačan posao mora biti završen do polovine 2016. godine.To je veliki broj tabela i podataka koji se moraju obraditi – istakao  je Milinović.

Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima i najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka ? stanovništvu jedne države te osim za državu, ima izuzetnu važnost i za entitete i lokalne zajednice.

–  Da bi neka lokalna zajednica aplicirala za razvojne projekte kod EU mora imati precizne podatke o broju stanovnika i druge određene podatke. Naprimjer, ne može se aplicirati za neki socijalni program, izgradnju škole, ako popis ne pokaže da je to stvarna potreba. Dakle, popis pored značaja za države i entitete ima veliki značaj i za lokalnu samoupravu –  kazao je Milinović.

Milinović je podsjetio i da je popisnica za dijasporu u skladu sa zakonom i da je urađena kao i metodološke upute.

–  Imamo popisnicu i metodološke upute za popis dijaspore i taj popis će ići putem web stranice Agencije, što znači da će dijaspora moći preuzeti s web stranice popisnicu, popuniti je i poslati poštom Agenciji. Mi ćemo je, kako smo i rekli,u ovom mjesecu staviti na web stranicu da bi bila dostupna na vrijeme, ali će se popis odvijati u onom periodu u kojem je i predviđen zakonom –  rekao je Milinović.

Podsjećamo, popis se provodi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i njime su obuhvaćene sve općine (142). Tu je i Distrikt Brčko. Popis organiziraju  i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS-a, u saradnji s ministarstvima i drugim institucijama nadležnim za poslove popisa.

Sadržaj, priprema, organizacija i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini, kao i obaveze državnih i drugih organa i organizacija uključenih u popis, obaveze i dužnosti davalaca popisnih podataka i osoba koje obavljaju poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i finansiranje popisa utvrđeni  su  Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini  2013. godine.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close