BiHPrivreda

Milan Jovičić: Pad Aluminija

ALUMINIJ , neobična firma, sa običnim padom ?

Piše; Mr Milan Jovičić, mostarski Sarajlija !

Evo, upravo danas, hrvatski „ Dnevni list „konstatuje da ; „Pad Aluminija, nije običan pad „ i da je to katastrofa, kakopišu,u svome naslovu

Kao vrsni poznavalaccjelovitih , rekao bih, neprilika sa ovim lažnim i naduvanim „ Hercegovačkimdivom „ kao stručnjak i inžinjer, od njegovog kamena temeljca, sa početka1970-tih godina, mogao bih se i složiti sa naslovima?Međutim, dalje sepostavljaju i konkretna pitanja, na koja meritorno i kao stručnjak i bivširadnik ove firme, kao obespravljeni radnik i nepoželjni Bosanski Srbin, mogaobih dati, veoma pouzdane i istinite odgovore ?

Radi čitalaca i širenaše javnosti, napomenuo bih, da sam u firmu došao na njene temelje, izgradnjetvornice glinice, po završetku industrijskih objekata, koje sam gradio uRepublici Srbiji, iz RTB-a / rudarskog topioničarskog bazena Bor / sa novomelektrolizom bakra i novom zlatarom.

U pripremi novog, veomakvalitetnog stručnog kadra, sa grupom inžinjera i tehničara, budućih radnika uvođenju proizvodnog procesa u Mostaru, boravili smo mjesecima na stručnoj obuciu Francuskoj, kod firme Pechiney, koja je istovremeno i tehničko tehnološkinosilac ovoga projekta i veoma poznata u svijetu aluminijske industrije.

Prethodno smo, naUniverzitetu u Montpeljeju, intezivno učili francuski jezik, kao i tehnologijuproizvodnje sa njihovim stručnjacima. Po završetku ove pripreme i tehničkihsaznanja, boravili smo na stručnom radu u tvornici glinice u neposrednojblizini grada Marselja i tako smo, istinski, bili veoma školovan i pripremljenkadar za ovu proizvodnju.

Kao rukovodilac službeautomatike tvornice, sa grupom svojih tehničara, nastavili smo obuku ispecijalizaciju, u fabrikama njemačkog Siemensa, na instrumentaciji, čija jeisporuka i ugradnja u našim postrojenjima i bila u primjeni.

Isti ili sličan procesobuke i pripreme kadra, za buduću Elektrolizu aluminija i prateće pogone, sadomaćim kadrovima, obavio se u sličnim postrojenjima u Grčkoj, Holandiji, CrnojGori i dr. destinacijama, upravo, zahvaljujući ispravnoj kadrovskoj politicivelikog i svjetski poznatog i priznatog giganta „ Energoinvest „ a sa EmerikomBlumom , koji je i vizionar i nosilac projekta cjelovite aluminijske industrijeu Bosni i Hercegovini ?

Za početak, sasvimdovoljno, kako bi se javnost upoznala, s obzirom da već pune 23 godine govorimi pišem, o problemima u firmi Aluminij ?

Pokušavam redoslijedom,odgovoriti i na konstatacije i pitanja, ovoga hrvatskog dnevnog lista injihovih novinara, koji su inače i godinama, kao sastavnica lažne Gebelsovemašinerije, odnosno Mije Brajkovića, otvoreno , lažno i perfidno obmanjivalijavnost i glorifikovali stasanje i postojanje tzv . „ Hercegovačkog diva „  firmu Aluminij, koja je, eto, doživjela ineobičan pad ?

Javnost treba znati, daje ova firma, poslije agresije bojovnika HV i HVO-a, uzurpirana totalno i da jepostala ratni plijen HDZ-a, posebno hercegovačkog, koja je sa svojom maticom izHrvatske i dirigentskom palicom „ oca nacije „ Franje Tuđmana i postalastrateški interes Hrvatske.

Totalno nakaradnompolitičkom ideološkom matricom hercegovačkih HDZ-ovaca i HDZ.a Hrvatske, saneviđenom fašističćkom, ustaškom i nacionalističkom diskriminacijom, njihovogdoglavnika i menadžmenta firme Aluminij, Mije Brajkovića, Ive Bradvice, MladenaGalića,  i inih njihovih saradnika,zatvorili su se u sopstvenu  ljušturu, nedozvoljavajući pristup bivšim radnicima firme, Bošnjacima, Srbima i nepodobnimHrvatima, kao i svim institucijama državne vlasti.

Istina je, da je firmabila u 100 % vlasništvu države, Bosne i Hercegovine i da se njena vlasničkastruktura mijenja, u odnosima 44%, 44% i 12 %, na veoma  netransparentan i kriminalan način,zajedničkih odnosa i tajnih dogovora sa predstavnicima vlasti Federacije.

Upravo i te domaćevlasti,zajedno sa Mijom Brajkovićem i drugim HDZ-ovim čimbenicima iz vlastidržavnih institucija, činili su karike, kriminalnog aluminijskog lanca. Analizei pokazatelji su veoma brojni, godinama isticani u mnogim mojim tekstovima,zaslužuju veliku pažnju i analizu, ali ne i ovom prilikom.

Prema ovome, odgovor napolitičku odgovornost, bio bi veoma jednostavan, jasan i istinit, a sastoji seu slici i riječima, da je diskriminatorska politika HDZ-a, Mije Brajkovića isaradnika, potpomognuta sa svim Vladama Federacije u Bošnjaka, omogućila ikriminalcu i velikom ustaši, Miji Brajkoviću, da čini sve što je činio, a svese zna, jer je sve i zapisivaano, godinama ?

Kriminalni „aluminijski lanac „ na čelu sa Mijom Brajkovićem i premijerima Vlada i njihovimministrima, godinama radili ili neki od njih i nisu radili što su trebali, kaošto su to uradili rah. Hadžipašić sa vlasničkom strukturom ili što je to uradioNermin Nikšić, koji je radnički kapital od 44% stavio na raspolaganje MijiBrajkoviću, koji obilato dijeli dionice svojim Hrvatima i saradnicima,Bošnjacima po mizernih 7 dionica, a Srbima, nekim Bošnjacima i nepodobnimHrvatima / njih preko 1500 /“ duplo golo „ ili nula dionica.

Na ovaj način, borac „za čovjeka i državu „ Nermin Nikšić,kako se često licemjerno i lažnoprestavljao, u svojoj kvazi socijaldemokratiji i mutnoetničkim principima, zasva vremena je eleminisao Srbe iz upravljačkih struktura firme, kaopotencijalne dioničare ?

Bez mnogo analiza ili rasprave, dovoljno ih je sve definisao naš slavni književnik Meša Selimović, svrstavajući ih u „ ulizice „ ?

Odgovor na pitanje,koji su uzroci propasti, isto tako je jasan i jednostavan ?

Politička ideološkamatrica HDZ-a, i ponašanje vlasti u Bošnjaka, omogućili su kriminalcu MijiBrajkoviću, da u firmu uvede ustaško- nacionalističku diskriminaciju, premaradnicima nehrvatima i da zabrani pristup, prestavnicima vlasti, kao nosiocimakapitala firme ? Na ovaj način, mu je omogućeno kriminalno polje djelovanja usvim fazama poslovanja, od lažnih i napuhanih ugovora, kupovinom svega isvačega za sospstvene interese i svojih saradnika, da kupuje i medije za lažnoinformisanje i stvaranje lažnoga „ Hercegovačkog diva „ ?

Omogućena mu je ipromjena vlasničke strukture, godinama korištena, prema sospstvenim analizama iformulama, do konačnog i upitno tajnovitog dogovorima sa rah. Hadžipašićem isvim njegovim nasljednicima ?

Dakle, kada se i konstatuje,kako to u naslovu vele novinari, da „ Pad Alumi9nija nije običan pad „ moglo bise odgovoriti, da i firma sa mnogim mahinacijama i ponašanjima njihovogmenadžmenta, nije nešto uobičajeno ili obično ?

Neka ostane i za krajodgovor na pitanje ; „ Što će biti sa radnicima „ ?

Odgovor bi bio sasvimjasan, kojim i kakvim to radnicima ?

Trebamo znati, da suisti bili saučesnici diskriminatorske politike Mije Brajkovića i njegovihsaradnika. Isti su normalno radili, primali velike plate, čak i za period neradefirme obračunavane su im plate, a dobitnici su i velikih dionica.

Postavlja se i normalnopitanje i njima i svim pretstavnicima domaće vlasti, a šta je bilo sa nama,obespravljenim radnicima, koji nismo mogli ni prići svojim radnim mjestima, amnogi su ih i zaslužili, nismo dobili ni dionice i jednsotavno smo saporodicama ostali u beznađu, bez egzistencije, uz lično snalaženje.

Sve su to znale, mnogenaše radne kolege, njihov sindikat i niko se nije ni po dupetu počešao, kako bito govorili naši stari.

Sada, kada je macazakucala i na njihova vrata, mnogi se pitaju šta sa njima i sa njihovimporodicama.

Nije nam čudno, štotakva pitanja i dolaze od Hrvata, koji su nas ugrožavali u svakom smislu, alije čudno i žalosno, da to danas dolazi u brižnim stavovima i Fadila Novalića iministra Nermina Džindića, šta i kako sa radnicima, ali nikada nisu nispominjali obespravljene radnike, koji čekaju sudske odluke u ovoj „ mpravnoj „državi, punoj apsurda ?

Da li je ovo KATASTROFA,kako i za koga, prepuštamo i drugima da to komentarišu, ali je pisac ovihredova, moja malenkost, već pune 23 godine sugerisao i predlagao VladiFederacije, da se ide u stečaj, ,da se rasčiste svi računi i neprijatnepojave  sa kriminalom, pa da se planski iprogramski, ponovo krene u neku proizvodnju.

Kao magistarelektrotehnike, graditelj Termoelektrane Gacko, koja je u razumnim prilikama iodnosima trebala i mogla snabdjevati, cjeloviti aluminijski komplekselektričnom energijom, o cijeni i potrošnji električne energije, namjerno nisamhtio ni riječi trošiti, jer mi je veoma dobro bilo poznato, da se samo krozfinalizaciju aluminijski proizvoda, može opravdano izvršiti valorizacijautroška i cijene električne energije.

To je dobro znao ividoviti, umni i uzoriti direktor „ Energoinvesta „ veliki Emerik Blum ?

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close