Međunarodna konferencija za investicije i ekonomski razvoj u BiH i regiji

Međunarodna konferencija za investicije i ekonomski razvoj u BiH i regiji bit će održana 7. i 8. decembra u Sarajevu, zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Konferencija će se održati u organizaciji Saveza nevladinih organizacija, Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024”.

Cilj Konferencije je promovisanje mogućnosti i prednosti investiranja na području BiH i regije, razmatranje i definisanje programa i projekata za podršku razvoju poduzetništva i ulaganju u realni sektor, stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i ekonomski razvoj, promovisanje regionalne saradnje, te definisanje strategije o partnerstvu sa državnim, privatnim i javnim sektorom za implementaciju programa i projekata za povećanje investicija i razvoja ekonomije.

Prvi dan konferencije ima dva panela: 1) EKONOMSKI RAZVOJ I INVESTICIJE i 2) FINANSIJSKI SEKTOR I TRŽIŠTE RADA. Cilj prvog dijela je upoznavanja učesnika konferencije sa tržištem BiH i regije, što uključuje relevantne informacije, statističke podatke, analize istraživanja, preporuke za ulaganje, strategije i planove razvoja po sektorima.

Drugi dan konferencije ima tri panela: 1) INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO, 2) ULOGA NVO I PODRŠKA INVESTICIJAMA i 3) SEKTOR TURIZMA I POLJOPRIVREDE. U drugom dijelu će biti prezentovane mogućnosti investiranja u sektore poljoprivrede, turizma, građevinarstva, informaciono komunikacionih tehnologija, trgovina i dr., kao i pristigli projekti po javnom pozivu, koji je objavio Savez. Cilj drugog djela je informisati i predstaviti konkretne sektore za investiranje, predstaviti ulogu NVO sektora u razvoju ekonomije i investicija, kao i prezentovati konkretne projekte investitorima.

Planirano je učešće oko 30 predavača, moderatori, paneliste i više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije i drugih država.

Dnevni red, spisak učesnika i sve ostale informacije o konferenciji se nalaze na web portalu konferencije: KONFERENCIJA 2015


Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close