Luka Ploče: Nove usluge za bh. firme

Delegacija Lučke uprave Ploče na čelu sa ravnateljicom Dešom Rathman, posjetila je Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine te predstavila postojeće, ali i planirane nove usluge. Delegaciju su primili predsjednik VTK BiHAhmet Egrlić i dopredsjednik Doc.dr. Bruno Bojić sa saradnicima

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji BH kompanija sa ovom lukom, kao i o mogućnostima uspostavljanja saradnje između Lučke uprave Ploče i Vanjskotrgovinske komore BiH u cilju zajedničkog identificiranja svih prepreka za veću konkurentnost cijelog logističkog lanca koji ide od/do luke Ploče (koridor Vc i željeznički koridor) te iznalaženja zajedničkih rješenja čime bi BiH uvoznici i izvoznici stekli povoljnije uvjete za svoje poslovanja.

Naglašeno je da se cjelokupan razvoj luke Ploče zasnivao na potrebama privrede BiH, te je dosadašnja suradnja najvećih BiH kompanija u luci Ploče dokazala da je ona u mogućnosti udovoljiti svim njihovim potrebama na kvalitetan način, a podatak da danas čak 85% kapaciteta luke otpada na BH firme to i potvrđuje.

U rekonstrukciju, razvoj i proširenje kapaciteta luke uloženo je 100 miliona EUR i za oko 2 godine će sve nove usluge već biti u funkciji, tako da će u luku moći pristajati brodovi sa 150.000 tona tereta (u odnosu na sadašnjih 75.000 tona).

Ravnateljica Rathman je pojasnila ulogu Lučke uprave Ploče unutar lučke organizacije između pojedinih subjekata u luci Ploče, te na taj način razjasnila neke evidentne dugogodišnje nejasnoće kad je u pitanju njihova uloga kao koordinacijskog, regulacijskog i upravljačkog tijela koje je nadležno za luku kao jedinstven sistem poslovanja.

Zaključeno je da postoji obostrani interes za dalju zajedničku saradnju u cilju iznalaženja odgovarajućih modaliteta za stvaranje povoljnijih uvjeta poslovanja podjednako konkurentnih i prihvatljivih kako za privrednike iz Bosne i Hercegovine, tako i za Lučku upravu Ploče, te da je ovo samo početak uspješne saradnje, saopćeno je iz VTK BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close