M plusOglasiVisoko

Liste kvalifikovanih stručnjaka za komisiju za tehnički pregled građevina …

Liste kvalifikovanih stručnjaka za komisiju za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko

i

Kandidati koji nisu uvršteni u Listu kvalifikovanih stručnjaka

 

Na osnovu člana 133. stav (7) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14) i Izvještaja Komisije za provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, donosi

 

R J E Š E NJ E

o utvrđivanju Liste kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko

 

Član 1.

            Utvrđuje se, abecednim redom, Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, kako slijedi:

 

I OBLAST ARHITEKTURE

1. AVDAGIĆ BERINA, dipl. ing. arh.

2. BAŠIĆ ALMA, dipl. ing. arh.

3. ĆOSOVIĆ MUGDIM, dipl. ing. arh.

4. DIZDAR BELMA, dipl. ing. arh.

5. FAZLIĆ AZRA, dipl. ing. arh.

6. LEMEŠ MELINA, dipl. ing. arh.

7. MUŠINBEGOVIĆ HANKA, dipl. ing. arh.

8. OMERBEGOVIĆ LEILA, dipl. ing. arh.

9. REBERNIK ZDENKA, dipl.ing.arh.

10. Dr.RUSTEMPAŠIĆ NERMAN, dipl. ing. arh.

11. SOFTIĆ ŠEFKA, dipl. ing. arh.

12. SPAHO ERDUAN, dipl. ing. arh.

13. VUKOJEVIĆ AMELA, dipl. ing. arh.

 

II OBLAST GRAĐEVINARSTVA

1. AŠLAMA SAFIJA, dipl. ing. građ.

2. BAŽDAR ALMIJA, dipl.ing.građ.

3. BURIĆ KEMAL, dipl. ing. građ.

4. Mr.sci.BUSULADŽIĆ HASIJA, dipl.ing.građ.

5. Dr.ČAUŠEVIĆ AMIR, dipl.ing.građ.

6. DŽONLAGIĆ MIRZETA, dipl. ing. građ.

7. ĐEDOVIĆ AMIR, dipl.ing.građ.

8. HINDIJA KEMAL, dipl. ing. građ.

9. Mr.IBRIŠEVIĆ AMIR, dipl.ing.građ.

10. KARAVDIĆ AMAR, dipl. ing. građ.

11. MACIĆ ENISA, dipl. ing. građ.

12. Dr.sci.MATARADŽIJA MILADA, dipl. ing. građ.

13. Mr.MATARADŽIJA OMER, dipl.ing.građ.

14. MOSTIĆ FADIL, dipl. ing. građ.

15. PORČA EMIR, dipl.ing.građ.

16. Mr.sci.SPAHO LEJLA, dipl. ing. građ.

17. VRANIĆ SEAD, dipl. ing. građ.

 

III OBLAST ELEKTROTEHNIKE (ELEKTROENERGETIKE)

1. ALIČKOVIĆ EDIN, dipl. ing. el.

2. ALIĆ SABIT, dipl. ing. el.

3. ARNAUTOVIĆ BAKIR, dipl.ing.el.

4. BREŠČIĆ NERMINA, dipl. ing. el.

5. ČOBO ABDULAH, dipl. ing. el.

6. DELIĆ SAGBERA, dipl. ing. el.

7. HAMIDOVIĆ REFIK, dipl. ing. el.

8. HORIĆ ENISA, dipl.ing.el.

9. IMAMOVIĆ ISMET, dipl. ing. el.

10. JERKOVIĆ FARUK, dipl. ing. el.

11. LEPIĆ NEDŽAD, dipl.ing.el.

12. Mr.sci.MATARADŽIJA AMAR, dipl.ing.el.

13. MATORUGA FUAD, dipl.ing.el.

14. MEHANIĆ DŽENANA, dipl. ing. el.

15. NOGOLICA NATAŠA, dipl. ing. el.

16. SEMIĆ SALIH, dipl. ing. el.

17. TOBUDIĆ REJSUDIN, dipl. ing. el.

18. ZUBOVIĆ AHMED, dipl. ing. el.

 

IV OBLAST MAŠINSTVA

1. BAKŠIĆ ALIJA, dipl. ing. maš.

2. BEGOVIĆ NERMIN, dipl.ing.maš.

3. ČIŠIJA EDIN, dipl.ing.maš.

4. DIVOŠ AHMET, dipl. ing. maš.

5. DIZDAREVIĆ RAMIZ, dipl.ing.maš.

6. FRLJAK NEDIM, dipl.ing.maš.

7. JUGOVIĆ MEHMED, dipl.ing.maš.

8. MATARADŽIJA ABDULAH, dipl. ing. maš.

9. Mr.MATARADŽIJA ADMIR, dipl.ing.maš.

10. OMANOVIĆ EDIN, dipl. ing. maš.

11  PURIŠEVIĆ ADMIR, dipl.ing.maš.

12. PURIŠEVIĆ HARIS, dipl.ing.maš.

13. Mr.sci.SKOPLJAK AMELA, dipl.ing.maš.

14. UDOVČIĆ MUFID, dipl. ing. maš.

 

V OBLAST GEODEZIJE

1. ČENGIĆ NEZAHETA, dipl. ing. geod.

2. KOČIĆ NEDIM, dipl.ing.geod.

3. MIŠANOVIĆ SMILJAN, dipl. ing. geod.

4. MUŠINOVIĆ SEMIR, dipl. ing. geod.

5. NIŠIĆ BELMA, dipl.ing.geod.

VI OBLAST SAOBRAĆAJA

1. SMAILHODŽIĆ AKIF, dipl. ing. saobr.

 

VII OBLAST ZAŠTITE NA RADU I OD POŽARA I EKSPLOZIJA

1. ČOBO ABDULAH, dipl. ing. el.

2. DIVOŠ AHMET, dipl.ing.maš.

3. GANIĆ MEHMED, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

4. HODŽIĆ NAIDA, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

5. HODŽIĆ SEAD, dipl. ing. sig. i pomoći

6. JAHJAEFENDIĆ LEJLA, dipl. ing. sig. i pomoći

7. SMAJIĆ EDIN, dipl.ing.sig. i pomoći

8. ŠAHINOVIĆ NIHAD, dipl.ing.sig.i pomoći

9. ŽIGA MUSTAFA, dipl.metal.ing.

10. ŽUGOR DERVO, dipl.ing.rudar.

 

IX OBLAST TEHNOLOGIJE i SANITARNIH USLOVA

1. BURKO MIRZETA, dipl.sanit.ing.

2. HEĆO SANIDA, dipl.vet

3. NURUDINOVIĆ AMELA, dipl.ing.polj.

4. RIZVO EDIB, dipl. sanit. ing.

5. SINANOVIĆ ELDVIN, dipl.vet.

6. SKOPLJAK NERMINA, dipl.vet.

7. SMAJLOVIĆ ARNEL, dipl. vet.

8. TEŠIĆ ZLATAN, dipl.sanit.ing.

 

Član 2.

            Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko će u svakom konkretnom slučaju, posebnim rješenjem, sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka iz člana 1. ovog rješenja, imenovati komisiju za tehnički pregled građevine, vodeći računa o vrsti i složenosti objekta.

Komisija za tehnički pregled građevine mora imati po jednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda. Jedan od članova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad.

 

Član 3.

            U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka koja su učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenja, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

 

Član 4.

            U roku od dvije godine od dana donošenja ovog rješenja, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko raspisat će novi javni oglas zainteresovanim stručnim licima za dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u  komisijama za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko.

 

Član 5.

            Ovo rješenje stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Visoko.

 

 

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Nidžara Hadžiomerović, dipl.ing.arh.

 

Kandidati koji nisu uvršteni u Listu kvalifikovanih stručnjaka

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, da je postupak javnog oglasa proveden i okončan.

Na osnovu prijava kandidata, sačinjena je lista kandidata čije su prijave potpune i koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i doneseno Rješenje o utvrđivanju Liste kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko koje se objavljuje u prilogu ovog obavještenja, te na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Kandidati koji nisu uvršteni u Listu kvalifikovanih stručnjaka:

  1. Smajlović Mersiha, dipl.ing.maš. – prijava neblagovremena;
  2. Vrca Sedin, dipl.ing.el. – ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva,
  3. Sokolović Tarik, dipl.ing.geod. – ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva,
  4. Džerzović Abdulah, ing.zaštite od požara – ne ispunjava uslov u pogledu stručne spreme,
  5. Husika Kemal, dipl.ing.rud. – ne ispunjava uslov u pogledu stručnog ispita,
  6. Smjerčanin Mirsad, dipl.sanit.ing. – ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva,
  7. Smailagić Mirsad, dipl.ing.tehn. – ne ispunjava uslov u pogledu stručnog ispita,
  8. Moro Nerma, dipl.sanit.ing. – ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva.
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close