Visoko

Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina na području Visokog

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, da je postupak javnog oglasa proveden i okončan.

Na osnovu prijava kandidata, utvrđena je Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, a u koju su uvršteni svi kandidati čije su prijave potpune i koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa.

Kandidati koji nisu ispunili uslove javnog oglasa, o istom će biti obaviješteni pisanim putem.

PRILOG:

-Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko za period 2019-2021. godina.

Broj: 03/1-23-151/19

Datum: 28.5.2019. godine

Uskladu sa članom 133. stav (7) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), a nakon provedene procedure Komisije za provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, utvrđuje se

L I  S  T  A

kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko za period 2019-2021. godina

Član 1.

            Utvrđuje se, abecednim redom, Lista kvalifikovanihstručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, kako slijedi:

I OBLAST ARHITEKTURE

 1. BAŠIĆ ALMA, dipl. ing. arh.

 2. ĆOSOVIĆ MUGDIM, dipl. ing. arh.

 3. DIZDAR BELMA, dipl. ing. arh.

 4. FAZLIĆ AZRA, dipl. ing. arh.

 5. LEMEŠ MELINA, dipl. ing. arh.

 6. MUŠINBEGOVIĆ HANKA, dipl. ing. arh.

 7. SALKIĆ EJUB, dipl.ing.arh

 8. SELIMOVIĆ AMIRA, dipl.ing.arh

 9. SPAHO ERDUAN, dipl. ing. arh.

10. SPAHIĆ ABDULAH,mr.arhitekture, dipl.ing.arh.

11. VUKOJEVIĆ AMELA,dipl. ing. arh.

12. ŽUTIĆ EVVEL,dipl.ing.arh

II OBLAST GRAĐEVINARSTVA

1. AJDIN EMINA, dipl. ing. građ

2. ALIBEGOVIĆ HUSEIN, dipl.ing. građ.

3. AŠLAMASAFIJA, dipl. ing. građ.

4.BAJRIĆ-MUŠINBEGOVIĆ ALDIJANA, dipl. ing. građ.

5. BALTANADŽA, dipl. ing. građ.

6. BAŽDARALMIJA, dipl.ing.građ.

7. BURIĆKEMAL, dipl. ing. građ.

8. DOLAREVIĆMERIMA, dipl. ing. građ.

9. DŽONLAGIĆMIRZETA, dipl. ing. građ.

10.FAZLAGIĆAMRA, dipl. ing. građ.

11. HARDAUŠ-TUKIĆ EDITA, mr. građ, dipl. ing. građ.

12. HINDIJAKEMAL, dipl. ing. građ.

13. HODŽIĆAMELA, dipl. ing. građ.

14.Mr.IBRIŠEVIĆ AMIR, dipl.ing.građ.

15. KADIĆIBRAHIM, dipl. ing. građ

16. KARAVDIĆAMAR, dipl. ing. građ.

17. MACIĆENISA, dipl.ing.građ.

18. MARUŠIĆNAJIM, dipl.ing. građ.

19. MOSTIĆFADIL, dipl. ing. građ.

20.PIJALOVIĆ FARUK, dipl. ing. građ.

21. PORČAEMIR, dipl.ing.građ.

22.Mr.sci.SPAHO LEJLA, dipl. ing. građ.

III OBLAST ELEKTROTEHNIKE

1. ALIČKOVIĆEDIN, dipl. ing. el. 

2. ALIĆSABIT, dipl. ing. el.

3. BREŠČIĆNERMINA, dipl. ing. el.

4. DELIĆSAGBERA, dipl. ing. el.

5. HAMIDOVIĆREFIK, dipl. ing. el.

6. IMAMOVIĆISMET, dipl. ing. el.

7.JUSUFOVIĆ-BAJRAKTAREVIĆ EMINA, dipl. ing. el.

8. LEPIĆNEDŽAD, dipl.ing.el.

9. MATORUGAFUAD, dipl.ing.el.

10.MEHANIĆDŽENANA, dipl. ing. el.

11.Mr.sci.MUMINOVIĆRASIM, dipl. ing. el

12.NOGOLICANATAŠA, dipl. ing. el.

13.TATAREVIĆHARIS, dipl. ing. el

14.TOBUDIĆREJSUDIN, dipl. ing. el.

IV OBLAST MAŠINSTVA

1. BAKŠIĆALIJA, dipl. ing. maš.

2. ČIŠIJAEDIN, dipl.ing.maš.

3.DIZDAREVIĆ RAMIZ, dipl.ing.maš.

4. HARDAUŠERMIN, dipl. ing. maš.

5. KRIVIĆEMIR, dipl. ing. maš.

6.MATARADŽIJA ABDULAH, dipl. ing. maš.

7. OMANOVIĆEDIN, dipl. ing. maš.

8. SMAJLOVIĆMERSIHA, dipl. ing. maš.

V OBLAST GEODEZIJE

1. ČENGIĆ NEZAHETA, dipl. ing. geod.

2. DELIBAŠIĆ MUKADES, dipl. ing. geod.

3. KOČIĆ NEDIM, dipl.ing.geod.

4. MIŠANOVIĆ SMILJAN, dipl. ing. geod.

5. MUŠINOVIĆ SEMIR, dipl. ing. geod.

6. NIŠIĆ BELMA, dipl.ing.geod.

7. PODŽIĆ MUBERA, dipl.ing. geod.

8. SOKOLOVIĆ TARIK, dipl. ing. geod.

VI OBLAST SAOBRAĆAJA

1.DRUGOVIĆ FARUK, dipl.ing. saobr. i kom.

VII OBLAST ZAŠTITE NA RADU I OD POŽARA I EKSPLOZIJA

1. AHMETOVIĆ SUMEDIN, dip. ing.poljop.

2. GANIĆMEHMED, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

3. HODŽIĆNAIDA, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

4. HODŽIĆSEAD, dipl. ing. sig. i pomoći

5. SMAJIĆEDIN, dipl.ing.sig. i pomoći

6. ŠAHINOVIĆNIHAD, dipl.ing.sig.i pomoći

7. ŽIGAMUSTAFA, dipl.metal.ing.

IX OBLAST TEHNOLOGIJE i SANITARNIH USLOVA

1. BURKO MIRZETA,dipl.sanit.ing.

2. RIZVOEDIB, dipl. sanit. ing.

3. SKOPLJAKNERMINA, dipl.vet.

4. SMAJLOVIĆARNEL, dipl. vet.

Član 2.

            Služba za urbanizam,stambene,geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visokoće u svakom konkretnom slučaju, posebnim rješenjem, sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka iz člana 1. ovog rješenja, imenovatikomisiju za tehnički pregled građevine, vodeći računa o vrsti i složenostiobjekta.

            Komisija za tehnički pregled građevine mora imati pojednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda. Jedan od članovakomisije je predsjednik komisije i on koordinira rad.

Član 3.

            U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica sautvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka koja su učestvovala u postupkuizdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenja, niti lica koja suučestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenogprojekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

Član 4.

            Služba za urbanizam,stambene,geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visokoće,u roku od dvije godine, raspisati novi javni oglas zainteresovanimstručnim licima za dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u  komisijama za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko.

Član 5.

            Lista kvalifikovanih stručnjaka objavit će se na webstranici Općine Visoko.

      POMOĆNICA NAČELNICE

Nidžara Hadžiomerović, dipl.ing.arh.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close