“Lijep na mamu, nenasilan na tatu”, novi projekat Udruženja „Damar omladine“

Najnoviji projekat Udruženja „Damar omladine“ koji će se implementirati na području općine Visoko je projekat pod nazivom „Lijep na mamu, nenasilan na tatu!“ podržan od strane SHL fondacije

Projekat se bazira na problem vršnjačkog nasilja koji je sve češći i prisutniji među mladima gdježelimo da ukažemo na problem istog.

Putem Kluba pravih frajera, čiji su članovi mladići, koji djeluje u sklopu našeg udruženja a koji ima zacilj smanjenje vršnjačkog nasilja među vršnjacijma, djevojkama i ženama na osnovu podjele 150 ruža,na kojima će biti zakačene poruke nenasilja, sugrađanima želimo ukazati da mladi nisu nasilnici i da društvo treba da povede brigu o mladom čovjeku u svim segmentima njegovog odrastanja.

SHL Fondacija koja je podržala naš projekat je omladinska fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena na stvaranje uvjeta za uspješnu budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close