Licitacija za zauzimanje javnih površina – Ljetne bašte

U skladu sa Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko i visinu naknade za sezonsko zauzimanje javnih površina za 2014.godinu broj: 01/2-02-485/14 od 05.05.2014.godine, donesen od Općinske načelnice, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, raspisuje:

 JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE

RADI POSTAVLJANJA LJETNIH BAŠTA  

 

1.      LJETNA BAŠTA “JAGODA” u ulici Alije Izetbegovića

2.      POVRŠINA: 250,00m²

3.      ROK ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE: 01.05-30.09.2014.godine

4.      POČETNA CIJENA po m²: 5,50KM po m² mjesečno

5.      KRITERIJ ZA DODJELU: najviša ponuđena cijena po 1 m²

6.      OPREMANJE LJETNE BAŠTE

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici, a preostali otkriveni prostor natkriti suncobranima.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U izdvojenom dijelu do zgrade KTK postaviti šank.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

OSTALI UVJETI

 

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

–         Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima koje proističu iz vršenja djelatnosti;

–         Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetnih bašti iz prethodne godine.

–         Korisnik javne površine koji dobije odobrenje za postavljanje ljetne bašte dužan se obratiti Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije, radi dobijanja odobrenja za rad ljetne bašte.

 

II

1.      LJETNA BAŠTA “PARTIZAN” u ulici Alije Izetbegovića

2.      POVRŠINA: 100,00m²

3.      ROK ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE: 01.05-30.09.2014.godine

4.      POČETNA CIJENA po m²: 5,50KM po m² mjesečno

5.      KRITERIJ ZA DODJELU: najviša ponuđena cijena po 1 m²

6.      OPREMANJE LJETNE BAŠTE

 

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U objektu postoji šank, koji će se koristiti u svrhu ljetne bašte.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

OSTALI UVJETI

 

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

–         Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima, koje proističu iz vršenja djelatnosti;

–         Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetnih bašti iz prethodne godine;

–         Korisnik javne površine koji dobije odobrenje za postavljanje ljetne bašte dužan se obratiti Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije, radi dobijanja odobrenja za rad ljetne bašte.

 

III

 

Izabrani kandidati dužni su uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu, kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00KM, ODMAH na račun Budžeta općine Visoko.

 

IV

 

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom “PRIJAVA NA LICITACIJU ZA LJETNE BAŠTE” dostaviti do 14.05.2014.godine do 12,00sati u Šalter salu – Protokol, općine Visoko.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održaće se 16.05.2014.godine u 14,00h u maloj sali općine Visoko.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close