Kultura

Kuran o Habilu i Kabilu (Kainu i Avelju)

Adem a.s. je imao dva sina. Habila i Kabila. Kabil je bio nešto stariji od Habila. A Hava bi svaki put na svijet donosila po jedno muško i jedno žensko djete. Kada su Habil i Kabil porasli njihov otac Adem a.s. je odlučio dati Habilu, Kabilovu a Kabilu Habilovu sestru bliznakinju. Ali se prica od starina da Kabil nije hteo pristati na to, želeo je za sebe devojčicu koja se rodila sa njim.

 

….i ispricaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinjeli, pa kad je jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao:-sigurno ću te ubiti! – Allah prima samo od onih koji su dobri-reče onaj 

Adem a.s. se našo u dilemi te je zatražio od obojice da zakolju kurban za Allaha, pa će devojku dati onome kome se kurban ukabuli. Allah je kabulio Habilov kurban, sa neba je spustio vatru i  progutala kurban.

Kur’an

Kabil je iz ljubomore pošto mu kurban nije ukabuljen rekao: – Ubiću te.

A habilj mu na to odgovorio :

 

– Allah kabuli kurban onih koji su bogobojazni. Ako budeš podigao ruku na mene, ja neću podići svoju na tebe jer se bojim Allaha. – İ kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svijetova… – Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik vatre. A ona je kazna za sve nasilnike… İ strast njegova navede da ubije brata svoga,pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih.

Kabil je tada ubio Habila. Stavivši svoga brata u vreću te ga 40 dana  nosio na leđima po zemlji. Na kraju lutanja, pošto nije mogao da pronađe mjesto gde bi ga mogao sakriti. Allah mu je poslao dvije vrane ne bi li naučio lekciju. – Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga,…

Jedna Vrana je pred Kabilovim očima ubila drugu vranu. İskopala zemlju i zatrpala je. Videvši Kabil sve to: – Teško meni!-povika on-zar i ja ne mogu,kao i ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! İ pokaja se.

 

– Neka sam proklet nisam ni koliko ova vrana vredan.Toliko sam nesposoban, da mi vrana nije dala isaret da zakopam brata,  jos dugo bih sa njegovim mrtvim tijelom lutao po goloj zemlji. İ sa tim činom postao od onih koji su se pokajali.

 Zbog toga u ajetu stoji:

 

Ako neko nekome oduzme život bez razloga, kao da je oduzeo živote svih ljudi. A onaj ko spasi život jednog čovjeka, kao da je spasio život svim ljudima. Maida – 27-32;

Kako da mi sve ovo shvatimo, kako da ove ajete i sam događaj Habila i Kabila shvatimo i primjenimo u svom životu? Ko je Adem u našem vudžudu/tjelu u afaku – našem zahir životu? Ko je Adem u enfusu – unutrašnjem svetu? Ko su Habil i Kabil? Šta nam sve nude termini: Kurban, sestre, vrane, koji se spominju u ajetima?

Adem u našem enfusu/nutrini. unutrasnjem svjetu smo mi sami, samo (ako) posedujemo srce – svjest; Kabilj je naš nefs ili svjedok naših postupaka a Habilj naš Ruh – imam našeg tjela. Po pitanju afaka – spoljašnjeg svjeta Adem je muršid-vlasnik našeg srca/svjesti. Habil je putnik/intuicija, podređen njegovim naredbama a Kabilj putnik koji slijedi svoj nefs/nagon. instikt.  Sa aspekta Tevhida  Adem a.s. je  Insan-i Kamilj. Habilj je putnik koji prelazi na zevk koristeći zikr, rabitu i šuhude. A Kabilj su svi oni koji sve ovo čitaju i čuju a i dalje se ne mogu spasiti naredbi svog relativnog nefsa, iako su obavješteni o tevhidskom znanju. 

Sestre bliznakinje rođene zajedno sa njima su: Habilova sestra ili iskrena djela urađena uz pomoć Ruha a Kabilova su nefsanska djela urađena sa vehmom, sa sumnjom. Adem a.s. je Taj koji zna i zato je volio dati Habilovu sestru Kabilu a Kabilovu Habilu. Jer ukoliko se Kabil oženi sa djelima koja su pod upravom Ruha, njegov nefs/nagon i strasti polako će se pretvoriti u mutmain nefs – nefs smiren od niskih požuda. A ako se Habil oženi sa devojkom rođenom sa Kabilom, tj. Ako sebi uzme za ženu djela vehma, on će nju podrediti i samim tim manifestovati uzvišenost svoga Ruha. Poslušnošću Emra obe strane bi pronašle pravi put-hidajet. Ali Kabil ne pristaje na to pošto je saznao za to.  

Vratićemo se ajetu:

 

– i ispricaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinjeli, pa kad je jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao:-sigurno ću te ubiti!-Allah prima samo od onih koji su dobri-reče onaj Sura maide – 27.:

 ‘’Obe strane trebaju zaklati kurbana, ostvariće se želja onog čiji se kurban kabuli”.

Kurban znači biti blizak. Dakle približiti se Allahu. Poput Zuhdija/isposnika koji zive u strahu da se ne udalje i Sufija koji zive u nadi da mu se priblize. Sobzirom da je Ruh u čovjeku jedna naredba Gospodara, Habilova bliskost je prihvaćena, kao znak pažnje, iz edeba i predanosti prema svome Rabbu. A Kabilov nije prihvaćen zato što je plod nefsanskog vehma-sumnje. Ne može ni biti prihvaćen. Jer Allah kaže Ja sam tvorac svakog djela. İ Kabili su moji.

Kabil se bavi poljoprivredom, njegova je obaveza da pokriva sjeme u zemlji svoga tjela i vodi racuna o njemu sve dok ne proklija. U svemu što je davao za svoga Gospodara davao je najgore. A i svi putnici ‘’fene’’ su poljoprivrednici. Tokom sezone rade da podignu plodove, kako bi doživjeli vuslat sa naukom zarade. Samo oni koji poseduju nauku ili znanje davanja-darovanja, oni se transformisu od Kabila u Habila. Njihovi se kurbani kabule poput Habilovog.

Kabil je rekao da će ubiti sviga brata Habila. Od ljubomore je i ubio svoga brata. Prekinuo je sve ono što dolazi putem ruha, prekinuo je Emr svoga Rabba – presekao je izjavu da je Allah tvorac svih djela. Sve je pripisao sebi. Te je zbog toga 40 dana lutao po goloj površini – pustinji. Poput izgubljene kamile/Ebu Dzehla.

Svako ko ne bude u stanju da barem prvih 40 dana djela bude poslušan Emru Ruha, neče biti u stanju da shvati suštinu, njegov će nefs vremenom oslabiti i osjetiti prazninu-vakum. Takvim osećanjem tokom putovanja, pripisujući sebe kao tvorca djela uzalud  obavlja hamalstvo. Eto tako završava svaki onaj koji bude posumnjao u svoga Rabba i umisljeno bude sledio svoje fantazije.

Allah mu kasnije šalje vrane, ne bi li ga podsetile na ono što je vidio – kako to jedna ukopava drugu u zemlju. Da  osjeti pišmanluk zato što nije dorastao niti jednoj vrani.  

Allah takvima pošalje vranu ambicija, koja ga ukopa u zemlju nefsa. Jer nefsanske moći – fantazije su te koje sprečavaju Vuslat da svjesno ne dospije do savršenstva uz pomoć svjetlosti zrelog uma. Vrana je primjer za ambiciju i znak gde ona vodi… ko shvati neka zakopa nefs mračnosti u zemlju nefsa.

Neka se svako pokaje na vreme, prije no što krene na ovaj put, posle nema kajanja. Ko neče neka slijedi put svojih dedova. Hodža i komšija hafiza. A ko se iskreno pokaje i krene na ovom putu, taj može samo iskoristiti svoj veoma vredan dar Akl-Muhammedije.

Zato je rečeno:

– Da je ubijanje jednog čovjeka isto kao ubijanje svih ljudi, a spašavanje jednog čovjeka kao spašavanje svih ljudi…. Maida-32; Svaki İnsan je veliki svijet. Ukoliko bude ubio svoj nefs, ubiće sve u svome gradu vudžuda/tjela, od kose do noktiju. Jer njegov nefs je njegova suština, njegov koren. Samo ludaci ulaze u rat sa nefsom. Nefs se ne treba ubiti treba se vaspitati, odgojiti. Ukoliko neko oživi svoj nefs sa Hakkovim postojanjem-bićem, oživit će sav svijet. Svakome ce nefs biti svjedok njegovih djela.

 

Danas su Kabilji nesretni i oni kojima se dva krajeva kragne ne spajaju. To su ljudi bez ukusa-zevka. Sve nesreće koje je Alah zabranio izbijaju kroz njih.

A Habili su vlasnici bliskosti zato zauzvrat dobijaju Allahovo zadovoljstvo, to su oni koji su u svojim gradovima tjela za Padišaha postavili svoj Ruh i tako slobodni žive u sreći i blagostanju. Ukoliko na Allahovom putu, uspjemo odustati od prisvajanja djela, svojstva i pojave, ukoliko uspijemo na putu kojeg nam preporučuju Insan-i kamilji/Savrseni ljudi, bićemo darovani Šitom a.s. sinom srčanog užitka, kojim je darovan Adem a.s. kao nadoknada za Habila koji je zbog nas kao kurban otišo.

za P.U.L.S.E: Mahmud Đafče

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close