Krst na Zlatištu je manipulacija vjerskim simbolima

Međunarodni kreatori Dejtona neće pomoći BiH da stane na noge, tako da je puna odgovornost na domaćim političkim strukturama, ali i na svim građanima, istakao je u intervjuu za TV1 akademik Dubravko Lovrenović.

TV1: Kako komentarišete postavljanje krsta na Zlatištu iznad Sarajeva? 

LOVRENOVIĆ: U zemlji kao što je BiH, u kojoj je puno toga derogirano i deplasirano, derogiran je također i smisao vjerskih simbola. BiH nije prošla kroz proces međunacionalnog pomirenja, tako da igra i manipulacija vjerskim simbolima traje od devedesetih do današnjeg dana. KAda bi neko o tome napisao iscrpnu studiju i propratio to odgovarajućim snimkama i fotografijama, vidjeli bismo koliko je ovakvih i sličnih slučajeva u BiH. Načelno, za sam da se sva mjesta stradanja ljudi bilo koje vjere ili nacionalnosti primjereno obilježe, međutim u ovom slučaju je jasno da to dolazi u predizborno vrijeme i da u našoj izokrenutoj logici stalno podiže političke tenzije, odnosno već unaprijed opredjeljuje buduće glasače.

TV1: Na sesiji Kruga 99 govorili ste da BiH nije propala država, ali da nema puni suverenitet na mnogim poljima. Da li je i krst na Zlatištu dokaz u prilog vašoj tezi?

LOVRENOVIĆ: Sigurno da jeste. Klasifikacija koja je postavljena u političkim teorijama još od početka devedesetih godina govori o slabim državama, propalim, fragilnim državama… BiH je nažalost u kategoriji takvih, odnosno Dejtonski mirovni sporazum, koji je u osnovi predstavljao sporazum između domaćih etno – nacionalističkih elita i neoliberalnog koncepta države i društva, stvorio je ovo što danas imamo na djelu – BiH bez unutrašnjeg i vanjskog suvereniteta. Unutrašnji – mislim na politički konsenzus, a kada govorimo o vanjskom, onda govorimo o vanjskoj politici države. Sjetite se koliko je puta jedan član Predsjedništva BiH ode u Njujork podnijeti izvještaj a da ostala dva nisu saglasna. Međunarodni kreatori Dejtona jasno je neće pomoći BiH da stane na noge, tako da je puna odgovornost na domaćim političkim strukturama, ali i na svim građanima.

TV1: Je li međunarodnoj zajednici uopće stalo da se u BiH neke stvari poslože i da država profunkcioniše?

LOVRENOVIĆ: Da li je nama u BiH uopće stalo da se situacija preokrene i da država stane na noge? Kada je riječ o međunarodnoj zajednici i Dejtonu, upravo naše unutrašnje strukture nisu iskoristile njegove pozitivne strane. Napravite analizu svih aneksa, uljučujući Ankes 4 koji je derogirao Ustav BiH i i koji ni u jednom relevantnom parlamentarnom tijelu nije usvojen, pa ćete se osvjedočiti o čemu govorimo. Mi bismo tu trebali biti u prvom planu, dakle naša odgovornost za vlastitu sudbinu. Tek onda možemo tražiti odgovornost međunarodne zajednice, koja jeste i odgovorna i suodgovorna. Da li je to 51 naprema 49 kao što je podjeljena i BiH pitanje je, ali mislim da stvari stoje ovako kako kažem.

TV1: Zašto nisu iskorištene pozitivne strane Dejtona?

LOVRENOVIĆ: To je jedna od njegovih ključnih grešaka. Naime, bilo je iluzorno ako se vjerovalo, iako mislim da nije, da će političke opcije oje su zemlju uvele u rat zemlju uvesti u tranziciju prema demokratiji, ljudskim pravima i savremenim tekovinama političke kulture.

TV1: Pomenuli ste na sesiji Kruga 99 “korisne idiote”. Ko su?

LOVRENOVIĆ: Tu sintagmu je prvi upotrijebio Lenjin. Poslije ju je preuzela i CIA. To su oni ljudi koji proizvode štetu, ali korist za nekoga u isto vrijeme. Prije svega sam mislio na naše etno – nacionalističke političke elite. Ljude koji predstavljaju rentijere strašnog kolapsa i tragedije koju BiH prolazi već više od 20 godina. S druge srane i ti ljudi imaju svoje veze u međunarodnoj zajednici tako da se stvara sprega u kojoj građani gube čvrsto tlo pod nogama.

TV1: Šta je potrebno napraviti u BiH kako bi se krenulo ka punom suverenitetu i hoće li državu oktobarski izbori povesti u tom pravcu? 

LOVRENOVIĆ: Manje – više svi znaju šta je potrebno. Nalazimo se na rubu propasti, pa kao i kompaniju, treba proglasiti bankrot. Tako da je na građanima ove zemlje, ma kako to zvučalo kao opće mjesto, a ne slažem se s Valentinom Inckom da će oni imati Bonske ovlasti, da svojim glasovima daju podršku onoj političkoj opciji koju smatraju vjerodostojnom i koja ih neće prevariti. Ako su ih, a jesu, neke političke opcije varale i pet puta, a ako ih i ponovo prevare, onda ni stranci ni visoki predstavnik ni bilo ko ne može preuzeti odgovornost za našu sudbinu. Mislim da su izbori najproblematičniji u smislu predviđanja šta bi moglo biti. Smatram i to godinama govorim da je za BiH jedina primjerena opcije socijaldemokratska. Svaki nacionalni ekskluzivizam, čak i kada polazi od pozitivnih premisa, po logici stvari u BiH, završi u autizmu tako da se moramo baviti time da li je podignut krst na Zlatištu, zašto je podignut, a što, priznat ćete, ne bi trebalo sačinjavati jezgro našeg života.

(TV1)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close