Kultura

Kršćani ne trebaju da strahuju od rastućeg Islama

De Ruiter o muslimanima u Evropi: Kršćani ne trebaju da strahuju od rastućeg Islama

Profesor Bert De Ruiter, savjetnik za kršćansko-muslimanske odnose u Evropskom evangeličkom savezu, boravi već mjesec dana u Bosni i Hercegovini baveći se međureligijskim dijalogom na bosanskom tlu.

On smatra da na pojačano prisusutvo muslimana u Evropi treba odgovoriti dijalogom religija.

Da bi se islam i Evropa skladno povezali, potrebno je više uravnoteženog predstavljanja muslimana i kršćana u medijima, smatra on također.

Te i druge stavove Bert De Ruiter izrekao je kao uvodničar na javnoj raspravi u Sarajevu  o temi „Muslimansko pitanje u Evropi u vidiku evangeličkog kršćanstva“, održanoj večeras u organizaciji Međunarodnog foruma „Bosna“.

Govorio je o šest faza odnosa islama i Evrope kroz historijska razdoblja, počevši od prvog, u vidu ‘velikog sukoba’, odnosno krstaških ratova, pa do najnovije epohe koju De Ruiter naziva ‘evropski islam’ nakon velikih migracija iz većinski islamskih zemalja.

Govorio je i o strahovima kršćana da će islam na evropskom tlu postepeno prevagnuti jer broj muslimana raste i procentualno i u apsolutnim brojkama, o islamofobiji i percipiranju muslimana kao ljubaznih i krotkih ljudi kad su u manjini, a agresivnih i neprijateljski raspoloženih u većini.

Šta god se s muslimanima u Evropi dešavalo, crkva ne može biti puki posmatrač niti slijediti ono što je trenutno većinsko razmišljanje u evropskim zemljama, već odgovor treba da bude kultura prihvatanja, Božija nesebična ljubav, njegov je stav.

Umjesto stava straha, potičem kršćane da razviju stav milosti i jačanje svijesti o suverenitetu Boga. Muslimani i kršćani, ako se predaju takvim strahovima, zaboravljaju da je Bog isključivi suveren – kazao je između ostalog Bert De Ruiter.

On je već više od 20 godina aktivni sudionik raznih oblika kršansko-mulsimanskog dijaloga. Doktorirao je u području praktične kršćanske teologije i gostuje na Sveučilištu Tyndale.

Autor je knjiga: „A Single Hand Cannot Applaud“ („Jedna ruka ne plješće“i „Sharing Lives“ („Dijeljenje života“).

Uradio je monografiju „Engaging with Muslims in Europe“ („Bavljenje muslimanima u Evropi“).

Držao je predavanja u školama i na univerzitetima u više od 50 zemalja svijeta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close