Krivaja sada ne prodaju neposrednom pogodbom

Federalna vlada primila je na znanje Informaciju o trenutnom stanju provođenja stečajnog postupka u IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, te obavezala predstavnika Federalnog zavoda PIO da, kao član Odbora povjerilaca IP “Krivaja”,predloži Odboru usvajanje uvjeta oglasa za prodaju imovine metodom neposredne pogodbe u skladu s prijedlogom koji je definirao stečajni upravnik i predstavnici Vlade FBiH.
Vlada FBiH dala je saglasnost da se pristupi izradi socijalnog paketa s predstavnicima Sindikata IP “Krivaja” kojim će biti propisani uvjeti i načini preuzimanja radnika u novu firmu, koja bi bila formirana na imovini koja se proda metodom neposredne pogodbe, kao i način zbrinjavanja radnika koji u tom procesu ostanu bez radnog mjesta, te način uvezivanja staža radnika IP “Krivaja” d.o.o. u stečaju za period dok je firma bila u vlasništvu Vlade FBiH.

Do sada su održane dvije aukcije a imovinu Krivaje sa definisanom početnom cijenom, a na posljednjoj nije bilo zainteresiranh kupaa.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close