BiHPolitika

Kriteriji za određivanje nematerijalne šete: Naknada za bol zbog smrti djeteta iznosi 20.000 KM

VRHOVNI SUD FBIH

Vrhovni sud Federacije BiH je svojevremeno donio orijentacione kriterije, kako bi olakšao sudovima u dosuđivanju visine naknade nematerijalne štete, te kako bi se uredila ova oblast i ujednačili kriteriji.

 Gubitak roditelja

Orijentacioni kriteriji, kako su naveli, ne predstavljaju formulu koja automatizmom služi za izračunavanje pravedne novčane naknade, ali ih se sudovi uglavnom pridržavaju.

– U primjeni Zakona o obligacionim odnosima, valja uvijek imati na umu sve okolnosti slučaja, pri čemu trajanje i jačina fizičkih i duševnih bolova i straha imaju tek značaj naročito važnih, ali ne i jedinih okolnosti koje sud mora imati na umu pri određivanju iznosa pravične novčane naknade – naglašeno je u aktu orijentacionih kriterija, koji je “Avazu” ustupljen iz Vrhovnog suda FBiH.

Između ostalog, ovim kriterijima za smrt bračnog druga dosuđuje se novčana naknada za pretrpljenu duševnu bol u iznosu od 20.000 KM. Isti iznos predviđen je i u slučaju teškog invaliditeta bliske osobe, te za gubitak djeteta i roditelja.

– Pravična novčana naknada za duševne bolove djeteta zbog smrti roditelja predstavlja naknadu kako za bol, tako i za sve kasnije bolove koje dijete trpi zbog gubitka roditelja – ljubavi, njege i pažnje koje bi mu roditelj prižao, pa pripada djetetu koje zbog uzrasta nije moglo osjetiti bol zbog smrti roditelja, jer je riječ o naknadi za jedinstven oblik nematerijalne štete – naglašavaju iz Vrhovnog suda FBiH.

Isti iznosi

Predviđena je i naknada od 20.000 KM za slučaj smrti roditelja ako se začeto nerođeno dijete rodi živo.

Visine naknade za duševnu bol nisu se mijenjale od 2016. godine, a kako su nam pojedini advokati naveli, različito je mišljenje jesu li ove naknade pravedne.

Predviđeni su kriteriji za fizičke bolove, pretrpljeni strah, duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti (izmjena vanjštine oštećenog op. a.), smrti bliskog srodnika i invaliditeta bliske osobe.

Sud je odredio i visinu naknade za neopravdanu osudu ili neosnovano lišenje slobode i ona iznosi 100 KM po danu.

Smrt bliskog srodnika

20.000 KM za smrt bračnog i vanbračnog druga

7.000 KM za gubitak ploda

20.000 KM djetetu za smrt roditelja

7.000 KM za smrt brata ili sestre

Pretpljeni strah

Preporučeno je da se za pretrpljeni strah može dobiti od 400 do 6.000 KM te za duševnu bol zbog fizičkih oštećenja od 700 do 10.000 KM.

Naknada za duševnu bol zbog smanjenja životne aktivnosti je od 5.000 do 7.000 KM za svakih deset posto trajne posljedice.

U većini predmeta presudno je neuropsihijatrijsko vještačenje kojim se određuje intenzitet i dužina trajanja duševne boli.

avaz

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close