Kreditni rast u BiH nastavio usporavati, pao na svega 1,8%

Kreditni rast U BiH nastavio je usporavati i na kraju avgusta ove godine iznosio je svega 1,8 odsto, pokazuju podaci Centralne banke BiH. 

Još u aprilu ove godine kreditni rast je iznosio 3,6%, da bi u maju pao na 3,1%, u junu na 2,9, te je dalji pad nastavio u julu na 2,5% i u avgustu spustio se na pomenutih 1,8%.

Ukupni krediti u BiH na kraju avgusta ove godine iznosili su 16,16 milijardi KM.
Padu kreditnog rasta najviše je doprinijelo usporavanje rasta kredita plasiranih svim nivoima vlada u BiH koji su prethodne 2,5 godine bilježili snažan rast, te slab rast kredita plasiranih preduzećima (nefinansijska javna preduzeća i nefinansijska privatna preduzeća) i stavnništvu.
Ipak, ohrabruje da krediti stanovništvu bilježe rast, koji je u posljednja dva mjeseca bio značajnije izražen.
Ukupno planirani krediti stanovništvu iznosili su na kraju avgusta ove godine 6,94 milijarde KM i veći su 2,1% nego u istom periodu prethodne godine. U julu je kreditni rast iznosio 1,8%, a u junu 1,3%, dok je ova godina (januar 2013) krenula sa rastom kredita u ovom sektoru od svega 0,9%.
Krediti preduzećima ukupno su u avgustu ove godine iznosili 8,25 milijardi KM i bilježili su rast od svega 1,1 odsto u odnosu na isti period lani.
U odnosu na kredite plasirane stanovništvu, kod kreditiranja preduzeća primjetan je suprotni trend.
Kreditni rast u sektoru preduzeća iznosio je u januaru ove godine 3,6% da bi se postepeno smanjivao iz mjeseca u mjesec i u avgustu ove godine zabilježio najnižu vrijednost u ovoj godini od pomenutih 1,1%.
Registrovan je i trend pada kredita svim nivoima vlada u BiH, koji je u avgustu iznosio  svega 6,5% nakon što je u prethondim mjesecima bilježio dvocifrene brojke rasta.
UKupni krediti plasirani vladama u avgustu iznosili oko 872 miliona KM.
Krediti dati ostalim sektorima (ostale finansijske institucije, neprofitne organizacije…)iznosili su u avgustu 91,5 milion KM uz skroman rast od 1,6%.

Borivoje Simić – indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close