-TopSLIDEBiHPolitika

Korupcija u svijetu: Bosna i Hercegovina u rangu sa Mongolijom i Tajlandom

Objavljeno veliko istraživanje korupcije u svijetu

Od nassu bolji Panama, Ekvador i Peru.

Prema Indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu, od ukupno 180 zemalja, BiH zauzima 111. poziciju, sa 35 indeksnih bodova i to mjesto dijeli sa Albanijom, Mongolijom, Tajlandom i Malavijem. Od nas su za bod bolji Panama, Ekvador, ali i Peru koji je godinu dana ranije sa nama dijelio istu poziciju.

U regionu najbolje stoji Slovenija koja je na 66 mjestu, sa 57 bodova, iako je to pad od 3 boda u odnosu na istraživanje objavljeno prije godinu dana. Iza Slovenije je Hrvatska na 63. mjestu s 47 bodova. Obzirom da su ove zemlje članice EU, navedimo i podatak da je prosjek članica Europske unije  66 bodova.

Iza Slovenije i Hrvatske slijedi Crna Gora sa 46 bodova, Sjeverna Makedonija sa 39 bodova, te  Srbija sa 38 bodova.

U svakom slučaju sve su zemlje iz regiona bolje pozicionirane u odnosu na BiH i Alabaniju.

Prema Indeksu percepcije korupcije najtransparentnije države u 2021. godini su Danska,Finska i Novi Zeland s 88 bodova. Najkorumpiranije države svijeta su, prema indeksu, Južni Sudan s 11 bodova, Sirija i Somalija s 13 bodova, Venezuela s 14 bodova te Jemen, Sjeverna Koreja i Afganistan sa 16 bodova.

Indeks percepcije korupcije je pokrenut 1995. Godine i rangira 180 zemalja i teritorija prema stepenu njihove percepcije korupcije u javnom sektoru. Oslanja se na 13 nezavisnih izvora podataka i koristi skalu od nula do 100, pri čemu je nula veoma korumpirana, a 100 veoma čista. Više od dve trećine zemalja (68 procenata) ima rezultat ispod 50, a prosečna globalna ocena ostaje statična na 43. 
Od 2012. 25 zemalja značajno poboljšale svoje rezultate, ali su u istom periodu 23 zemlje značajno smanjile svoje rezultate.

Buka

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close