BiHPrivreda

Korjenić: Zahvaljujući reformama broj nezaposlenih možemo smanjiti čak za jednu trećinu

DIREKTOR FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Uredbom o poticanju zapošljavanja koju je donijela Vlada Federacije BiH te mjerama aktivne politike zapošljavanje, za koje je Federalni zavod za zapošljavanje osigurao sredstva, ove godine bi trebalo biti obuhvaćeno oko 10.000 osoba – kazao je u razgovoru za Fenu direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić

 

On ističe da će u provedbi spomenute uredbe Vlade učestvovati Federalni zavod za zapošljavanje, kantonalne službe za zapošljavanje, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Porezna uprava FBiH, a trenutno su u toku tehničke pripreme za realizaciju Uredba te usaglašavanje postupaka tokom realizacije. Javni poziv za učešće u ovom programu bit će objavljen krajem ovog ili početkom narednog mjeseca na internet stranici Zavoda te u najmanje dvije dnevne novine.

 

Pored ove aktivnosti, Federalni zavod za zapošljavanje je svojim Finansijskim planom za 2016. godinu osigurao značajna sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i pripreme za rad u okviru kojeg će biti realizirane mjere: Prilika za sve, Vaučer za posao, Sezonsko/periodično zapošljavanje, Javni radovi, Sufinansiranje pripreme za rad, te Samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede koju će realizirati u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

– Prema prognozama relevantnih domaćih i stranih institucija u ovoj i naredne dvije godine očekuje se porast industrijske proizvodnje i bruto društvenog proizvoda u Federaciji BiH što će posljedično voditi i do porasta zaposlenosti. Krajem 2015. godine broj zaposlenih je u odnosu na prosjek iz 2014. godine bio veći za oko 10.500 osoba i nadamo se da će takav trend biti nastavljen i u narednoj godini. Očigledno je da se nakon nekoliko godina slabog rasta ili stagniranja privreda u Federaciji BiH počela buditi i da se to pozitivno odražava na tržište rada – kaže Korjenić.

 

Vlada Federacije BiH je Uredbom osigurala 20 miliona KM za realizaciju mjera Prvo radno iskustvo i Samozapošljavanje, a budžetom za 2016. godinu predviđeno je dodatnih 50 miliona KM. Sredstvima Vlade FBiH i sredstvima koje je osigurao Zavod za mjere aktvne politike zapošljavanja u 2016. godina obuhvat nezaposlenih osoba će biti rekordan. Tim mjerama, naglašava Korjenić, ne samo da će se povećati zaposlenost, nego će se puniti i drugi vanbudžetski fondovi, što je dodatni benefit mjera koja će se realizirati u ovoj godini.

 

– Dosadašnje mjere aktivne politike zapošljavanja koje realizira Federalni zavod za zapošljavanje pokazale su se vrlo uspješnim. Naime, evaluacija naših mjera ukazuje na to da, u zavisnosti od toga o kojoj mjeri je konkretno riječ, između 50 i 70 posto sufinansiranih osoba ostanu u radnom odnosu i do 12 mjeseci po isteku perioda sufinansiranja. Ovaj podatak je vrlo ohrabrujući i prema ocjeni nekih međunarodnih institucija, a u poređenju s rezultatima sličnih mjera u drugim državama, predstavlja vrlo dobar rezultat – ističe Korjenić.

 

Na pitanje koliko najavljene zakonske izmjene u oblasti zapošljavanja mogu pomoći da se smanji visoka stopa nezaposlenosti u FBiH direktor Zavoda odgovara da ako izmjene zakonskih rješenja budu urađene na adekvatan način, možemo očekivati da broj nezaposlenih osoba bude smanjen, možda čak i za jednu trećinu. Naime, jedno od prioritetnih pitanja jeste utvrđivanje stvarnog broja nezaposlenih osoba, što se može regulisati izmjenama podzakonskih akata.

 

– Između ostalog, jedna od aktivnosti u okviru izmjena zakonskim rješenja jeste izmještanje administriranja zdravstvenog osiguranja za nezaposlene iz oblasti zapošljavanja, koje za javne službe za zapošljavanje predstavlja finansijsko opterećenje u mjeri da neke od njih nisu u stanju pokriti zakonom predviđene obaveze. U ovom kontekstu potrebno je istaći da se još jedino u Federaciji BiH administriranje zdravstvenog osiguranja za nezaposlene vrši preko javnih službi za zapošljavanje. Sve zemlje u okruženju su tu problematiku riješile na primjereniji način, tj. premještanjem administiraranja iz oblasti zapošljavanja u oblast zdravstvenog osiguranja – kaže direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Omer Korjenić u razgovoru za Fenu.

 

Također, u koktekstu potrebne izmjene važećeg Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, potrebno je adekvatno regulisati visinu i dužinu trajanja korištenja prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa.

 

– Svi ostali zakoni koji mogu olakšati  i poboljšati razvoj poslovnih aktivnosti sigurno će ubrzo rezultirati privlačenjem investicija, što bi dovelo do povećanja zaposlenosti. Dakle, postoji potreba za reformama u ovoj oblasti, a Federalni zavod za zapošljavanje je spreman da sve svoje kapaciteta stavi na raspolaganje kako bi taj proces bio završen na najbolji mogući način – zaključuje Korjenić.

 

 

(FENA/dh)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close