PolitikaZDK

Korisnici koncesija na vodama u ZDK-u prošle godine uplatili 382.000 KM koncesionih naknada

Korisnicikoncesija na vodi tokom prošle godine su na ime koncesione naknade uplatiliZeničko-dobojskom kantonu sredstva u iznosu od 382.019,00 KM, od čega232.984,00 KM za korištenje hidropotencijala za proizvodnju električneenergije, a 149.035,00 KM naknada za korištenje prirodne, mineralne itermo-mineralne vode. Prema informaciji Ministarstva za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu, koju je na 7. sjednici usvojila Vlada ZDK, trenutnidug koncesionara za 2018. godinu iznosi 55.765,00 KM.

“Sredstvakoja su prošle godine uprihodovana po osnovu koncesionih naknada su veća za 71posto u odnosu na 2017. godinu. Obaveze koncesionara su na kraju 2018. bileveće, ali je jedan broj koncesionara izmirio obaveze početkom ove godine. Odukupno uplaćenih sredstava 70 posto je alocirano gradu/općinama na čijempodručju se nalazi predmet koncesije”, kazao je resorni ministar MirnesBašić.

Gradu Zenicije prebačeno 59.984 KM, Općini Olovo 76.230 KM, Općini Tešanj 69.884 KM, OpćiniVareš 30.496 KM, Općini Zavidovići 34.922 KM te Općini Žepče 991 KM, a iz tihsredstava je finansirano više vodnih projekata.

Premainformaciji, do 2018. godine u ZDK-u je dodijeljeno ukupno sedam koncesija zacrpljenje mineralne vode – tri na području Tešnja, dvije u Zenici te po jedna uOlovu i Varešu. Kada se radi o minihidroelektranama, do sada je dodijeljeno 13koncesija za gradnju, od čega je osam MHE u funkciji, jedna je u izgradnji, dokje za četiri MHE u toku pribavljanje odobrenja za građenje što je uslov zapotpisivanje ugovora.

“Prošlegodine nije dodijeljena nijedna koncesija, ali je vođeno nekoliko postupakakoji su u toku ili su obustavljeni. U toku su postupci za dodjelu koncesija zaMHE ‘Megara 1’ u općini Maglaj i MHE ‘Trstionica’ u Kraljevoj Sutjesci, općinaKakanj, te postupci dodjele koncesije za eksploataciju izvorske vode u Maglaju,Tešnju i Zenici”, kazao je Bašić.

Prekinuti supostupci za dodjelu koncesije za MHE “Orlja” u općini Olovo i MHE“Luke” u općini Visoko, jer nisu dobijene saglasnosti općinskihvijeća, a zbog nepotpune dokumentacije prekinut je i postupak za zahvatanje iflaširanje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina – Ponijevo u općiniŽepče.

Press službaZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close