Koridor Vc: Kredit od 100 mil. eura za poddionicu Počitelj – Zvirovići

Današnjom Odlukom, Federalne vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc u iznosu od 100.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar.
Ova sredstva namijenjena su za realizaciju Projekta Koridor Vc na dionici Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići. Sredstva se odobravaju Federaciji BiH uz rok od 25 godina i šestogodišnje grace razdoblje, a kredit će biti prenesen na Autoceste FBiH.
Ujedno, Vlada FBiH je dala suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između s BiH, kao i za zaključivanje i usaglašavanje odgovarajućeg Podugovora s Autocestama FBiH kojim će, u svrhu redovite otplate, biti definirati uslovi vraćanja sredstava.
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o kreditu Vlada je ovlatila federalnu ministricu financija.
Poddionica Počitelj – Zvirovići, duga 11,2 kilometra, počinje petljom Počitelj, udaljenom približno 1,8 km zapadno od naselja Domanovići. Trasa se pruža po počiteljskom platou prema jugu i kod sela Gradina skreće na zapad gdje prelazi preko rijeke Neretve sa sjeverne strane Počitelja. Prijelaz preko rijeke Neretve, kao i magistralne ceste M17, zatim regionalne ceste i pruge Ploče – Sarajevo, bit će ostvaren mostom dužine 980 i visine stubova 85 metara. Nakon toga trasa ulazi u malo nepovoljniji teren kojeg savladava s dva kraća tunela (240 m i 460 m) i dva vijadukta od po 155 m. U nastavku, autocesta se pruža platoom planine Crna greda prema petlji Zvirovići (Međugorje), gdje i završava.

Urbanistička saglasnost za izgradnju dionice Doboj Jug- Ozimica

ederalni ministar prostornog uređenja Josip Martić je 9. septembra potpisao urbanističku suglasnost za izgradnju autoceste na koridoru 5-C -dionica Doboj Jug (Karuše) – Ozimica, koja je trasirana na području općina Tešanj, Maglaj i Žepće, saopćeno je iz tog ministarstva.

Na taj način su stvoreni svi preduvjeti za okončanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novih 25,77 km autoceste na ovom koridoru.

Riječ je o jednoj od zahtjevnijih dionica na kojoj se planira tzv. “cut&cover” sistem izgradnje konstrukcije tunela.

Kako trasa dijelom prolazi i kroz relativno naseljena mjesta (Tešanjka, Medakovo, Alispahići. N. Šeher, Ljubatići itd.) te je na nekim mjestima u koliziji s postojećim vodotocima, planirana je i regulacija rijeka, sukladno izdanim vodnim aktima.

Predviđena je i izgradnja tunela “Crni Vrh” dužine 1800 m.

Na kraju poddionice, trasa se uklapa u sljedeću poddionicu Ozimica – Poprikuše.

Indikatro

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close