Kontrolisano više od 100 objekata u Neumu, Jajcu i Visokom

Vlasnici pojedinih ugostiteljskih objekata u Visokom su pokušali spriječiti inspektore za strance da izvrše kontolu u njihovim objektima, zbog čega je zatražena i asistencija lokalne policije, a protiv vlasnika bit će podnesene prekršajne prijave.

(Autor: Press Ured Službe za poslove sa strancima)

Služba za poslove sa strancima BiH nastavila je pojačane aktivnosti s ciljem suzbijanja rada na crno stranih državljana u našoj zemlji. Nakon opsežnih akcija koje su prethodnih dana provedene u Sarajevu, Banjoj Luci i Bihaću inspektori za strance jučer i u toku protekle večeri kontrolirali su ugostiteljske objekte u Neumu, Jajcu i Visokom.

Kontrolirano je više od 100 objekata u kojima je zatečen 691 strani državljanin. Izrečeno je više od 50 mjera i prekršajnih prijava.

Samo u Neumu otkriveno je 40 objekata koji protuzakonito pružaju usluge strancima i ne vode knjige stranih gostiju na šta ih obavezuje Zakon o boravku i kretanju stranaca i azilu BiH. Također, tamo su tri strana državljana zatečena da rade bez dozvole za boravak i rad zbog čega im je izrečena mjera protjerivanja iz BiH, a protiv 20 pravnih lica i pojedinaca podnesene su prijave zbog nepoštivanja imigracionih propisa naše zemlje.

Sankcije očekuju i poslodavce koji su ilegalno zapošljavali strane državljane, s obzirom da su o svim nezakonitostima sačinjeni izvještaji koji će biti upućeni nadležnim inspekcijskim organima na dalje postupanje.

Vlasnici pojedinih ugostiteljskih objekata u Visokom su pokušali spriječiti inspektore za strance da izvrše kontolu u njihovim objektima, zbog čega je zatražena i asistencija lokalne policije, a protiv vlasnika bit će podnesene prekršajne prijave.

Služba za poslove sa strancima poziva sve strane državljane koji u BiH borave i/ili rade bez reguliranog boravka i radnih dozvola i njihove poslodavce, koji na taj način krše niz propisa, da prekinu tu praksu i spriječe neminovno protjerivanje iz naše zemlje, odnosno plaćanje visokih novčanih kazni. Akcija inspektora za strance bit će nastavljena i u drugim dijelovima naše zemlje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close