Konkurs NK ˝BOSNA˝Visoko za imenovanje trenera

Na osnovu odredaba Statuta Nogometnog kluba ˝BOSNA˝ Visoko, te na osnovu ukazane potrebe i odluke Upravnog odbora kluba, Nogometni klub ˝Bosna˝ Visoko objavljuje konkurs za imenovanje trenera omladinskih nogometnih selekcija u takmičarskoj sezoni 2013/2014.

Predmet konkursa je izbor:

1. TRENER SELEKCIJEPREDPIONIRA

2. TRENER SELEKCIJE PIONIRA

3. TRENER SELEKCIJE KADETA

4. TRENER SELEKCIJE JUNIORA

 

Opšti uslovi: Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci) i ljekarsko uvjerenje ( ne starije od tri mjeseca).

Posebni uslovi su: Važeća ˝B˝ Nogometna trenerska licenca u takmičarskoj 2013/2014 I trenerski plan organizacije selekcija uz program rada u 2013/2014 sezoni.

Da bi se prijava uzela u razmatranje kao potpuna kandidati moraju uz prijavu dostaviti i kopiju lične karte. Konkurs ostaje otvoren do 31.07.2013. godine. Potpune prijave slati u zapečačenoj koverti na adresu Nogometnog kluba ˝BOSNA˝ Visoko, Stadion Luke ili direktno u klupske prostorije na naznaćenoj adresi-sa naznakom ˝prijava za konkurs˝.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close