Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja: Poziv za 28. sjednicu Komisije

KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I                                              EKONOMSKA  PITANJA       

  – predsjedniku i članovima Komisije –     

 

PREDMET: Poziv za 28. sjednicu Komisije

 

Na osnovu člana 30. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko¨

broj: 07/08, 06/11 i 02/14) sazivam 28. sjednicu Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja.

 

Sjednica će se održati:

23.12.2015. godine (srijeda) u Maloj sali Općine Visoko sa početkom u 15,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I  R E D

 1. Izvod iz Zapisnika sa 27. sjednice Komisije

2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu

      IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o komunalnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 

U slučaju spriječenosti, molim da izostanak najavite sekretaru Općinskog vijeća na telefon       broj: 032/732-502.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mirza Omanović, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close