BiHPolitika

Kome je Vijeće ministara BiH podijelilo grantove iz oblasti kulture i sporta

Vijeće ministara BiH donijelo je šest odluka kojima se utvrđuju kriteriji za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2018. godini
Riječ je o projektima u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, podrške pripremi projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020, kao i za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Riječ je o odlukama o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava iz tekućih grantova „Međunarodna kulturna saradnja“, ukupno 390.000 KM; „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“, ukupno 3.097.000 KM; „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“, ukupno 117.000 KM; „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, ukupno 1.352.000 KM; „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“, ukupno 444.000 KM te 50.000 KM za „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“.

Ministarstvo civilnih poslova će, putem javnog konkursa, objaviti postupak i način dodjele sredstava namijenjenih za svaki pojedinačni grant, a obavještenje o konkursu će biti objavljeno u tri dnevna lista u BiH i na web-stranici ovog ministarstva.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu. Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za tekući grant “Sufinansiranje sportskih
manifestacija” za 2017. godinu iznosila su 1.352.000 KM.

Od ukupnog iznosa Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskom komitetu BiH, Specijalnoj olimpijadi u BiH, sportskim savezima registriranim na nivou BiH i entiteta i sportskim savezima osoba sa invaliditetom registriranim na nivou BiH i entiteta izdvojeno je 676.000,00 KM.

Isto toliko novca izdvojeno je i sportskim klubovima, školama sporta i sportskim akademijama u BiH koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama. Na Javni konkurs za dodjelu sredstava namijenjenih za ovaj grant pravovremeno je pristiglo je 326 pijava, od kojih je 144 bilo sa urednom dokumentacijom.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Izvještaj o realizaciji 117.000 KM sredstava izdvojenih po osnovu tekućih grantova za nauku i inovatorstvo u 2017. i 444.000 KM koliko je izdvojeno za“ Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda Horizonti 2020“.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close