Privreda

Koje općine u FBiH će dobiti grant sredstva za poduzetničke zone?

Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta odabralo je deset općina koje će dobiti sredstva iz grant sheme “Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2016. godinu.

Na osnovu javnog natječaja najbolje prijedloge ponudile su općine: Orašje, Zavidovići, Tešanj, Gračanica, Novi Travnik, Vitez, Stolac, Jablanica, Kiseljak i Kreševo.

Osnovni ciljevi Grant sheme su izgradnja komunalne infrastrukture unutar poduzetničke zone i unapređenje usluga za razvoj poduzetničke zone kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva iznose 1,4 miliona KM, od čega je Vlada FBiH osigurala milion KM, a Evropska unija u saradnji sa UNDP-om 400 hiljada KM.
Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 100 hiljada KM niti viši od 200 hiljada KM, a sufinansiranje od jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva je minimalno 25% od ukupne vrijednosti projekta, koja moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga.

Objavljena lista odbranih korisnika grant sheme nije konačna budući da postoji mogućnost prigovora, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalne rang liste korisnika.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close