Ko su novi ministri SBB-a u Vladi Federacije BiH

Prijedlozi SBB-a danas otišli u Ured predsjednika Federacije BiH

Nakon finalnog razgovora i dogovora predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, iz centrale Saveza za bolju budućnost danas su u Ured predsjednika Federacije BiH otišla imena novih četvoro ministara koje ova stranka predlaže u Vladu Federacije BiH.

Tako je za ministricu turizma i okoliša predložena doc. dr. Edita Đapo, za ministra energetike, rudarstva i industrije predložen je magistar Nermin Džindić, za ministra za rad i socijalnu politiku i zamjenika premijera iz reda srpskog naroda predložen je Vesko Drljača, a za ministra trgovine predložen je Zlatko Vujanović. Nezvanično, izbor novih ministara u Parlamentu FBiH bi trebao biti obavljen do petka.

edita-djapo

Đapo: Bila zamjenica ministra finansija u Vijeću ministara BiH

Edita Đapo rođena je 23. 10. 1973. u Trebinju. Diplomirala je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 1999. do 2006. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Školovanje je nastavila u Japanu, na prestižnom univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije.

Od 2008. – 2009. godine na Tohoku univerzitetu radila je kao istraživač.

Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu bila je docent u periodu 2009. – 2012. godine

Od 2012. – 2014. Đapo je vrlo uspješno obavljala funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH.

Od maja 2014. godine do danas docent je na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu.

Aktivno govori engleski i japanski jezik.

Uspješnim vođenjem međunarodnih projekata (Building Bridges Through Increased Economic Understanding – US Government Special Fund – 2013-2015; Work Ready Now – USAID Partnership for Innovation – 2014-2016; Compact for Growth and Development – EU Delegation in B&H – 2016) svakodnevno dokazuje svoje profesionalne i kvalitete i sposobnosti za efikasan timski rad.

nermin-dzindic

Džindić: Ima iskustvo rada u namjenskoj industriji

Nermin Džindić rođen 11. 03. 1977. godine. Srednju školu završio je u Živinicama 1996. godine, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva – proizvodnog smjera.

Magistrirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Govori engleski jezik i ima bogato radno iskustvo u privredi i uspješnim inozemnim kompanijama (CIMOS – Kopar, Honeywall – Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden – Njemačka…).

Džindić ima i iskustvo rada na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH, bio je direktor “Pretisa”. Jedan od razloga zašto se predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić odlučio da ga predloži za mjesto ministra energetike, rudarstva i industrije – jednog od najvažnijih ministarstava u Vladi FBiH – je i to što je i ranije uspješno sarađivao sa premijerom Fadilom Novalićem i što se želi izbjeći situacija iz vremena kada je na čelu tog ministartva bio DF-ovac Reuf Bajrović, koji je bio u latentnom sukobu sa federalnim premijerom.

vesko-drljaca

Drljača: Veliko iskustvo u državnoj upravi

Vesko Drljača rođen je 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 198.1-1985. godine studirao je i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Živi i radi u Sarajevu.

Aktivno govori engleski jezik.

U periodu februar 1986. – april 1996. godine radio je kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio je kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu 1996. – 1998. godine.

Od juna 1998. do juna 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH – Sektor za državljanstvo i putne isprave.

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigirnosti BiH, gdje je u periodu 2004. – 2006. bio šef Odsjeka za  koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju.

Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA.

vujanovic-zlatan

Vujanović: Dolazi iz Travnika

Zlatan Vujanović rođen 06. 05. 1965. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu i Opštu gimnaziju.

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu 1989. godine diplomirao elektroniku – smjer telekomunikacije i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektronike.

Nakon studija, od 1989. do 1994. godine radio je kao glavni metrolog za elektronske instrumente u Mjernom laboratoriju Tehničko-remontnog zavoda u Travniku.

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu u periodu 1990.-1992. pohađao je i u potpunosti odslušao postdiplomski studij iz oblasti Elektronička mjerenja i mjerna instrumentacija, ali uslijed rata na prostorima bivše SFRJ nije magistrirao.

Aktivno govori engleski jezik.

U periodu 1994. – 2013. radio je u vodećim međunarodnim institucijama u BiH – UN, SFOR, UNHCR, USAID, NATO i EUFOR na menadžerskim i administrativnoorganizacionim poslovima, pri čemu je stekao respektabilno profesionalno i menadžersko iskustvo.

Tokom angažmana u UNHCR i USAID uspješno je vodio višemilionske humanitarne projekte:

– 1999. – 2002. u UNHCR – projekt sveobuhvatne humanitarne podrške povratku manjinskih populacija i socijalnom zbrinjavanju Roma u Srednjebosanskom kantonu,

– 2002. – 2005. u USAID projekt informatizacije, razvoja i institucionalnog jačanja nevladinog sektora u manjim gradovima i ruralnim naseljima u Bosni i Hercegovini.

Od 2013. godine konsultant je u nevladinom sektoru.

Na Općim izborima 2014. godine bio je kandidat SBB-a za Skupštinu Srednjebosanskog kantona. Živi u Travniku.
Autor: Redakcija – avaz.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close