BiHPolitika

Ko je kriv što se u BiH ne procesuiraju “veliki slučajevi” korupcije

U novoj Strategiji za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini za period od 2020. do 2024. godine bit će definisane pojačane mjere aktivne represije i prevencije neophodne za otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, te uključivanje cjelokupne društvene zajednice u borbu protiv korupcije.

Rad na tom dokumentu počeo je dvodnevnim okupljanjem radne grupe u Banjoj Luci, a osim predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), koja rukovodi izradom nove Strategije, zastupljeni su i predstavnici antikorupcijskih tijela na drugim nivoima, nevladinih organizacija i eksperti.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Hasim Šabotić je naglasio da je namjera uvesti borbu protiv korucije u privatnom sektoru, kao i sektorsku borbu protiv korupcije, imajući u vidu ustavne nadležnosti u BiH.

Istakao je da je postojeća Strategija dobro strukturirana, ali nije u dovoljnoj mjeri provedna i nije dala zavidne rezultate.

– To znači da je razlog ljudski faktor – dodao je Šabotić i naglasio da, ukoliko u narednoj godini ne bude većih rezultata borbe protiv korupcije, bit će neophodno javno reći ko je kriv i ko ne rješava ono što treba da se provede.

Izvršna direktorica Transparency International BiH (ITBiH) Ivana Korajlić je istakla da ta nevladina organizacija insistira da se otklone nedostaci na koje je ukazala još uvijek važeća strategija, koja je, smatra, dala rezultate samo na tehničkom nivou.

– Suštinski efekti, koje bi građani mogli vidjeti, u smislu smanjenja i sprečavanja korupcije su izostali. Očekujemo da će se to adresirati u narednoj strategiji i da će podrazumijevati mnogo više mjera i konkretnijih aktivnosti koje se odnose na unapređenje zakonskog okvira na svim nivoima te povećanja kontrole nad svim procesima, od imenovanja, zapošljavanja, raspodjele budžetskih sredstava i jačanja kapaciteta institucija koje provode antikorupcione zakone – rekla je Korajlić.

Za primjenu će, kaže, biti ključna koordinacija između institucija.

Korajlić smatra da će se u BiH procesuiranje tzv. “velikih slučajeva” korupcije dogoditi onda kada pravosuđe bude nezavisnije.

Vođa tima IPAK projekta Evropske unije Zoran Jačev predstavio je preporuke za pripremanje nove Strategije, a to je sektorska borba protiv korupcije, politike i mjere koje će jačati otkrivanje i represiju korupcije te jasno definisati sistem za borbu protiv korupcije u BiH, kao i odnose između Agencije i ostalih akti-koruptivnih tijela.

– Neophodno je uključiti sektorski pristup u borbi protiv korupcije, što znači konkretne mjere u zdravstvu, obrazovanju, u oblastima koje najviše brinu građane – rekao je Jačev.

Strateški programi, koji bi trebali biti u novom dokumentu, odnose se na to kako podstaknuti proaktivno i neselektivno otkrivanje korupcije putem proučavanja nalaza revizija i inspekcijskih službi, istraživačkog novinarstva, natpisa u medijima i drugo.

U planu je da Strategija do decembra bude završena te upućena na razmatranje Vijeću ministara BiH.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close