Ko će poništiti diplome nelegalnog studija na Fakultetu političkih nauka UNSA? Bez zvanja i novca 626 studenata

Nakon pravosnažne presude Kantonalnog suda u Sarajevu, sve je izvjesnije kako je u organizaciji magistarskog studija 4+1 na sarajevskom Fakultetu političkih nauka počinjeno krivično djelo, te da bi konačno neko trebao odgovarati za prevaru 626 studenta, koji ne mogu steći zvanje magistra, a usput su i opljačkani jer su platili 4.500 KM više nego što su to bili dužni učiniti.

Oslobođenje

Prije nekoliko dana jedna od studentica pomenutog studija Anela Ramić svojim je kolegama proslijedila mail. Oslobođenje objavljuje dio teksta:

“Moje ime je Anela Ramić, magistrirala sam u junu 2011. godine, među prvim studentima. Kolege i ja sa matičnog odsjeka Menadžment u javnoj upravi održali smo, prije svega, prošle sedmice sastanak sa dekanom FPN-a Šaćirom Filandrom. U toku razgovora, dekan je više puta isticao da će on prvenstveno štititi interese Fakulteta, da će u toku ove sedmice predati žalbu na drugostepenu presudu Kantonalnog suda Apelacionom sudu, odnosno da će potrošiti i taj pravni lijek, a sve s ciljem zaštite interesa FPN-a, ne ističući u prvi plan interese nas studenata. Pitali smo ga da li Fakultet priznaje krivicu tako što je Teufiku Hadžiahmetoviću vratio novac i platio troškove parničenja, dekan je rekao da za takvo što prvi put čuje i da nije tačno da je fakultet Teufiku vratio bilo kakav novac. Predložili smo tada dekanu tri opcije: upis na doktorski i preusmjerenje novca koji je Fakultet dužan kao razliku nam isplatiti – na troškove doktorata (+zatezne kamate koje idu uz to), polaganje razlike predmeta za zvanje magistra nauka umjesto magistra struke, što smo sada, ili da studenti angažuju advokate koji će nas predstavljati”, navodi se u pismu.

Povrat novca

Prema njenim riječima, dekan je bio najotvoreniji za prvu opciju, svjestan da 900.000 KM (koliko je FPN dužan za isplatu studentima, kako je dekan sam naglasio na sastanku) može preusmjeriti na doktorat i ne biti u tolikoj finansijskoj dubiozi.

“Međutim, nakon niza nalaza do kojih smo došli, i iako se prema zakonu ‘pika’ samo zadnja diploma, u ovom slučaju doktorska, naš konkurs, odnosno njegova objava, a potom ugovor, diploma i lančano cjelokupan studij su nelegalni, te doktorat ne bismo smjeli ni upisivati u trenutnoj situaciji”, navodi Amela, te dodaje kako je “dekan Filandra jednoj novinarki nakon sastanka u Ministarstvu obrazovanja rekao da neće davati nikakvu izjavu, jer nema dovoljno materijala za vijest, što je smiješno!

“Mi koji smo magistrirali prije objave u Službenom listu naših zvanja 4+1, a što se desilo 2012. u najkritičnijoj smo situaciji! Pa, zamislite, pored svih neregularnosti magistrirate 2011, a vaša zvanja 4+1 legalizovana tek 2012!”, navodi Ramić.

Studenti strahuju od poništenja diploma, a samim tim i ugovora za one koji još nisu magistrirali, ali će, sigurno je, tražiti povrat novca.

– Pozivam dekana Filandru i rektora Muharema Avdispahića da, ukoliko su sigurni da su naše diplome i ugovori validni, neka nam napismeno to daju. Ne vjerujem da će se problem riješiti u našu korist, jer je ovo zemlja u kojoj vladaju isključivo politički interesi koji ne biraju žrtve za svoj cilj. Naš odsjek i Odsjek međunarodni odnosi i ekonomska diplomatija najbrojniji su od svih sedam, koji su tada postojali konkursom iz razloga što je FPN organizirao naše studije u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, na osnovu čije interdisciplinarnosti smo trebali dobiti ili dvije diplome ili diplomu sa dva simbola. Od svega toga dobili smo diplomu FPN-a, na kojoj se nigdje ne spominje saradnja s drugim fakultetom; zamislite, položite više ispita na jednom fakultetu, a ovaj drugi vam izda diplomu i ne pomene ovaj prvi… Dekan je rekao da je prof. Mirko Pejanović otišao ove godine u penziju, što nama studentima dovoljno govori o kompletnoj situaciji. Ja sam prije nekoliko mjeseci sa Pejanovićem pokušala razgovarati, međutim, on me još napao kako mu, zaboga, mogu takva pitanja postavljati, priča nam Anela.

Ramić nam kaže i kako su, prema drugostepenoj presudi koju su studenti čekali, veliki izgledi da do kraja godine Fakultet počne vraćati “u nekoliko rata” novac, jer navedena presuda ocjenjuje da studij košta 1.000 KM.

Ko su odgovorni?

Teufik Hadžiahmetović, koji je prvi i pokrenuo spor protiv Fakulteta, ističe kako je presudom utvrđeno da su ugovori o magistarskom studiju 4+1 ništavni, pa je tako 626 studenta izgubilo svaku nadu da mogu zakonito steći zvanja magistra.

– Sudska presuda dokazuje prevaru i pljačku 626 studenata od Fakulteta političkih nauka. Osim što upisanim studentima ne može dodijeliti zvanje magistra, bez obzira na eventualno položene ispite, Fakultet je od studenata nezakonito naplatio oko 2,5 miliona maraka. Iako sam, zajedno sa nekim kolegama, svojevremeno uporno tražio pojašnjenja od uprave Fakulteta, bio sam izložen velikim neugodnostima, uz kontinuirane optužbe da rušim Fakultet i da sam u funkciji određenih lobističkih grupa i političkih centara moći, kaže Hadžiahmetović.

Odgovornost za ovakvu situaciju, on vidi u prof. Pejanoviću (i njegovim pravnim savjetnicima Šabanu Begoviću i Ismetu Salkiću), koji je u nastojanju da se spasi odgovornosti za počinjene nezakonitosti, delegiran u Parlament FBiH i Akademiju nauka i umjetnosti BiH.

– Uz njih, tu su i aktuelni dekan prof. dr. Šaćir Filandra koji je aktivno sudjelovao u organizaciji i realizaciji tzv. postdiplomskog studija, zatim prof. dr. Asim Mujkić, koji je u sredstvima javnog informisanja vatreno branio ovaj projekt kao vrijedno evropsko dostignuće, te prof. dr. Senadin Lavić, pred kome je kao direktoru Preporoda izuzetno težak zadatak da počinjenu nezakonitost preporodi u legalno i zakonito stanje. Veliku odgovornost, ne manju od odgovornosti rukovodstva Fakulteta, snosi i tadašnji rektor prof. dr. Faruk Čaklovica, koji je sa svojim pravnim savjetnikom Zoranom Seleskovićem, kontinuirano pokušavao obmanuti javnost da je organizacija ovog studija provedena na zakonit način, podsjeća Hadžiahmetović.

Na web strani FPN-a je sljedeće obavještenje: “Obavještavaju se studenti magistarskog studija 4+1 primljeni po konkursu od 12. 11. 2009. godine i konkursu od 4. 12. 2009, da je na PRESUDU Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 011329 11 U od 13. 5. 2014. godine uložen pravni lijek – Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Pravni lijek je uložen zbog toga što advokatski tim koji zastupa Fakultet političkih nauka u Sarajevu smatra da je predmetna presuda nezakonita”.

Advokat Hadžiahmetovića Haris Kaniža kaže nam kako Fakultet ovim samo kupuje vrijeme.

– Jasnije je njima sve nego nama. Misle da se ovaj spor može politički riješiti. Presuda Kantonalnog suda je dobro urađena, tako da ne vjerujem da je na bilo kakav način mogu oboriti. To je elita ljudi koja misli da je nedodirljiva, ali i ona bi mogla pasti da Kantonalno tužilaštvo radi svoj posao. Protiv odgovornih lica na FPN-u već se može donijeti presuda, ističe Kaniža.

Čekajući izvještaje

Postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu upitali smo da li će ova institucija pokrenuti poništavanje ništavnih diploma, da li su ispitani nelegalna naplata i utrošak novca menadžmenta FPN-a, od naplate školarina u pomenutom studiju 4+1, te možemo li očekivati optužnice. Dobili smo odgovor portparola ove institucije, koji će teško zadovoljiti sve oštećene u ovom sporu:

– U vezi sa vašim upitom obavještavamo vas da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo naredilo nadležnim agencijama za provođenje zakona ispitivanje ispravnosti utroška sredstava prikupljenih od naplate postdiplomskih studija od 2003. do 2011, koju je organizirao Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Nakon što se dostavi izvještaj od nadležnih agencija za provođenje zakona, a u vezi sa naprijed navedenim, Tužilaštvo će se opredijeliti o daljim mjerama i radnjama u pogledu poduzimanja krivičnog gonjenja, a sve s ciljem donošenja konačne tužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, kazao nam je portparol Alem Hamzić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close