Književna nagrada “Skender Kulenović” romanu “Slučajno čovjek” akademika prof. dr. Enesa Karića.

U Bosanskom Petrovcu održana je tradicionalna književna manifestacija Dani Skendera Kulenovića, koja je okupila brojne ljubitelje Kulenovićevog lika i djela iz BiH, a na jučerašnjoj završnoj svečanosti dodijeljena je i književna nagrada “Skender Kulenović” za ovu godinu – romanu “Slučajno čovjek” akademika prof. dr. Enesa Karića.

Muzej davno prošle nade

Već 15 godina dodjeljuje se književna nagrada u spomen na istaknutog bosanskopetrovačkog pjesnika. Prema riječima Vedada Spahića u prikazu knjige koji je nedavno objavljen u našem prilogu KUN, “Karić je po primarnoj vokaciji teološki mislilac u polju ekumenizma i međureligijske tolerancije, za koga romanopisanje ne predstavlja pokušaj iskakanja iz vlastite kože, dapače njegovi književni uraci su svojevrsni suplementi filozofsko-esejističkom diskursu s kojim se etablirao u stručnoj i široj intelektualnoj javnosti, a što je, pa recimo negdje od ranog Umberta Eca naovamo, posve legitimna gotovo i uobičajena pojava u kontekstu postmodernog polihistorizma”.

– Roman “Slučajno čovjek” na planu fabule nastavak je “Jevrejskog groblja” i prati novu etapu izbjegličkog života glavnog junaka Sadika Dobrače, ali njegova je centralna tema manje-više ista kao i prethodnog romana – mogućnosti i perspektive međureligijskog i interkulturnog dijaloga. Označujući religije danas kao  “muzeje davno prošle nade”  Karić ljestvicu očekivanja ne postavlja visoko: “Međureligijski razgovori nisu za to da se išta riješi, jer kad teologije nešto rješavaju tad udara istina na drugu istinu kao more od mramorje, već su ti skupovi tu da se pokuša skromno učestvovati u tuđoj nadi i strahu, da se vidi ozbiljno lice čovjeka preplašenog istinama njegove vlastite religije i njenim strahovima, znate. I da im mi objasnimo strahove, i nade, znate…”, zapisao je Spahić u KUN-u .

Eseji, prevodi, romani…

Akademik Enes Karić je prije “Slučajnog čovjeka” objavio romane “Pjesme divljih ptica” i “Jevrejsko groblje”, te putopis sa hadža “Crni tulipan”. Objavio je, između ostalih, djela: “Hermeneutika Kur'ana”, Zagreb, 1990, prijevod Kur'ana na bosanski jezik, Sarajevo, 1995, “Kur'an u savremenom dobu” (dva sveska), Sarajevo, 2002, “Kako tumačiti Kur'an”, Sarajevo. 2006… Objavljeni su mu brojni eseji na arapskom, engleskom, njemačkom i albanskom jeziku.

Rođen je 1958. u Travniku. Na Fakultetu islamskih nauka diplomirao je 1981, a Fakultetu političkih nauka 1982. Postdiplomski studij iz filozofije upisao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao 1986. Doktorirao je 1989. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Boravio je više puta na specijalizacijama na univerzitetu Al-Azhar, Kairskom univerzitetu, zatim na univerzitetu Yale (SAD) i Oxford (Velika Britanija). Na Fullbrightovoj stipendiji proveo je ljetni semestar 2002. na univerzitetu u Kaliforniji, Santa Barbara (UCSB).

Akademik prof. dr. Enes Karić radi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao redovan profesor na predmetima tumačenja Kur'ana.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close