-TopSLIDEJavne ličnostiM plusVisoko

Kenan Muhamedagić odbranio doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Sarajevu

Jučer je Kenan Muhamedagić odbranio doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Sarajevu

Prenosimo njegovu objavu sa društvenih mreža – FB: Kenan Muhamedagic

Danas sam, uz Božiju pomoć, uspješno odbranio doktorsku disertaciju i time stekao akademski stepen Doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva.

Svoju duboku zahvalnost dugujem mom mentoru, dr. Ahmetu Čekiću, redovnom profesoru Mašinskog fakulteta u Sarajevu, na pomoći, strpljenu, uloženom trudu, korisnim savjetima, kao i na istraživačkoj slobodi koju sam imao tokom izrade ove disertacije. Zahvaljujem mu što je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelio sa mnom i što je svojim savjetima usmjeravao moj rad u pravom smjeru.

Veliku zahvalnost dugujem i članovima Komisije, prof. dr. Đerziji Begić-Hajdarević i prof. dr. Maidi Čohodar Husić koje su u svakom trenutku bile na raspolaganju za pomoć i savjete, što je uveliko doprinijelo u realizaciji ključnih dijelova ove disertacije.

Zahvaljujem se svim kolegama sa Katedre za mašinski proizvodni inžinjering što su bili susretljivi, dostupni i otvoreni za saradnju, i time stvarali prijatnu radnu atmosferu.

Zahvaljujem se mojoj djevojci, porodici i prijateljima koji su bili uz mene i imali strpljenja i razumijevanja za moju posvećenost realizaciji doktorske disertacije.

Konačno, najveću zahvalnost dugujem mojim roditeljima za bezuslovnu moralnu podršku, ljubav i razumijevanje bez čega ne bih mogao realizovati ovaj rad.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close