Kapital u preduzećima na prodaji u 2014. opao za 1,3 mlrd KM

Kapital u jedanest preduzeća, koja su u planu privatizacije FBiH za ovu godinu, smanjen je u periodu od usvajanja program privatizacije i početnog bilansa (1999. godine) do 2012. godine u iznosu od 1.352.648.198  KM, podaci su Agencije za privatizaciju FBiH.

Ukupan državni kapital u ovim preduzećima iznosi svega 517,3 miliona KM.
Upravo smanjenje vrijednosti kapitala odredilo je ponudu preduzeća za prodaju u 2014. godini, a osim toga uključena su i preduzeća za koja su objavljivani javni pozivi za prodaju, preduzeća u kojima je državni kapital manjinski, kao i preduzeća koja su u proteklom periodu negativno poslovala.

Pogledajte spisak preduzeća uključenih u plan privatizacije za 2014.
Preduzeće  Ukupan kapital (KM)  Državni kapital (KM,%) privatni kapital (%)

1.Remontni zavod d.d. Travnik 5.088.690    2.595.232 ili 51,00%    49,00
2. Hidrogradnja d.d. Sarajevo  70.756.714   47.406.998 ili 67,00 %   33,00
3. Šipad export-import d.d. Sarajevo  12.544.125  8.350.287 ili 66,56 %  33,44
4.Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar 10.375.846  6.951.817 ili 67,00 % 33,00
5. Energopetrol d.d. Sarajevo 68.661.525 (rj. KVP FBiH) 22.669.990 (po rj. APF) 15.188.891 ili 22,12 %  77,88
6. Unis–udružena metalna industrija d.d. Sarajevo 48.377.383 22.078.000 ili 45,64 % 54,36
7. KTK d.d. Visoko 103.924.279  69.629.267 ili 67,00%   33,00
8. Željezara Zenica d.o.o. Zenica  1034.114.199, 54.545.165 (bilans 31.12. 2012) 54.545.165 ili 100%    0,00
9. Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 310.248.737  280.247.684 ili 90,33%  9,67
10. Konfekcija Borac d.d. Travnik 17.090.625 (RVP FBiH) 10.314.807 ili 60,35%   39,65%
11. Unis Pretis d.o.o. Vogošća   Nije usvojen program i početni bilans

Ukupno (u KM)                       državni kapital  517.308.148

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close