Kultura življenjaLifestyle

Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike

OKRUGLI STO:
Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike

Nakon uspješno završene dvije generacije Akademije ravnopravnosti, Fondacija Friedrich Ebert, ured u Bosni i Hercegovini, kao i Sarajevski otvoreni centar predstavili su publikaciju “Ka ostvarivanju ravnopravnosti spolova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike”.
Gdje je aktivna učesnica i akademije i okruglog stola bila gospoda Dopredsjednica Zastupnickog doma Federalnog parlamenta BiH, Vesna Svancer.

O ovoj publikaciji bilo je riječi tokom okruglog stola koji su ove dvije asocijacije odrzale danas u Sarajevu. Ravnopravnost spolova dio je ljudskih prava te je u BiH i svijetu ustavna kategorija.

Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i kantona, kao i Statutom Brčko Distrikta, svima u BiH su zagarantovani prava i slobode predviđene i međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima.

Iako Gender akcioni plan BiH (GAP BiH) nalaže obavezu uspostavljanja gender institucionalnih mehanizama na kantonalnom nivo, koji bi bili nadležni za implementaciju GAP-a, na toj razini nema uspostavljenih mehanizama što je veliki problem za postizanje stvarne ravnopravnosti spolova na kantonalnom nivou.

Problem je i veći uzme li se u obzir da kantoni imaju neke od najvažnijih nadležnosti koje direktno utiču na život svakog građanina i građanke.

Vodič “Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine – pravila, institucije, politike”, nudi rješenje ovog problema, istakli su organizatori okruglog stola.

Obuhvata pregled pravnih okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH, postojećih mehanizama i različite prijedloge za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na nivou kantona, istakla je gospoda Svancer.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close