K.G. Jung: Između složene psihe i nestvarnih snova

Na današnji dan rođen je poznati psiholog i psihijatar, tvorac kompleksne psihologije Karl Gustav Jung.

Studirao je medicinu u Bazelu gde se opredijelio za specijalizaciju psihijatrije. Već u 25. godini je postao asistent svjetski poznatog psihijatra Eugena Blojlera, na njegovoj klinici za mentalne bolesti Burghelcli u Cirihu. Jung je doktorirao u 27. godini, a u 30. je postao docent na Ciriškom univerzitetu.

Rođen 1875. godine u bogatoj švajcarskoj porodici, sa ocem sveštenikom i majkom koja mu je obezbijedila prva proučavanja duševnih problema, a posebno neuroze.

Ono što odlikuje rad ovog tvorca analitičke psihologije jeste da razlikuje dva sloja nesvjesnog: lično i kolektivno. Nesvesno je, za Junga, izvor mudrosti, a pored ličnog nesvesnog u duševnom životu ljudi važnu ulogu imaju naslijeđeno i nadlično, odnosno kolektivno nesvjesno, smatra on.

Prema Jungu, čovjek je kompleksno biće, seksualno i religijsko, nagonsko i duhovno, nesvjesno i svjesno, iracionalno i racionalno, a ličnost je određena prošlim događajima, kao i planiranjem budućnosti.

Takođe, treba pomenuti i učenje Junga o tipovima ličnosti i njegovu klasifikaciju ljudi, a to je prema dominantom stavu ili orijentaciji libida na ekstravertni i introvertni tip, kao i prema dominantnoj psihičkoj funkciji na intuitivni, misaoni, osjećajni i senzitivni tip.

Ono što je interesantno u radu ovog psihijatra je njegovo tumačenje snova. Jung smatra da je san poruka koju naše nesvjesno šalje nama samima. Onaj ko shvati tu poruku ličnog i kolektivnog nesvjesnog, može bolje razumjeti svoje pravo sadašnje psihičko stanje, ali može pretpostaviti šta ga čeka u budućnosti, smatra Jung.

On kaže da se u kolektivnom nesvjesnom nalazi duhovno iskustvo hiljade generacija naših predaka, i da je neophodno upoznati te sadržaje. Međutim, on smatra da to može biti i opasno, tragično a, ponekada, i kobno.

Jungova psihologija dala je značajne rezultate i u interpretaciji mitoloških i religijskih simbola. Njegova djela imaju snažan uticaj u mnogim područjima kulturnog stvaralaštva.

Rad i istraživanje Karla Gustava Junga je obimno, a o tome svjedoče brojne knjige i studije koje je za sobom ostavio i koje su o njemu pisali drugi.

BUKA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close