Kultura

Jusuf el-Karadavi: Ja vam se danas posljednji put obraćam…

Halid Ibn Walid

U subotu u Istanbulu je počela Generalna skupštine Svjetske unije islamske uleme, gdje se bira novi predsjednik Unije. Imam Jusuf el-Karadavi zbog starosti i bolesti se povlači i održao je govor pred više od 1000 učenjaka iz svih dijelova svijeta:

Sa imenom Allaha Milostivog i Samilosnog,

Hvala Allahu sa Njegovim blagodatima se upotpunjuju dobra djela, spušta dobro i bereket i realizuju ciljevi i namjere, On nas je uputio i da nas Allah nije uputio ne bismo bili upućeni, donosimo najbolje salavate i selame na učitelja čovječanstva dobra, donosioca milosti, poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu porodicu i ashabe, koji su u njega povjerovali i pomogli i slijedili svjetlo koje mu je objavljeno, oni su spašeni.

Molimo Allaha da podari bereket ovom ummetu koji je ponio ovu poslanicu kroz vjekove, civilizacije i različite narode, koji su se nadmetali i borili i čime je ova veličanstvena misija sve to promijenila. Ovu misiju Uzvišeni Allah je nazvao imenom „poslanica milosti“: I mi smo te poslali kao milost svjetovima.

Braćo,

ja sam pripremio nekoliko riječi, ali, ja ne mogu sada čitati, ja imam 93 godine, ja sada ne mogu dobro čitati, također, ne mogu ni naučiti napamet i to kazati ljudima kao ranije, ali, ja sam navikao da govorim ljudima ‘iz glave’, a sad i to ne mogu potpuno. U povodu ovog kongresa ću kratko govoriti.

Mi, islamski učenjaci, kao Unija islamskih učenjaka, … ova unija je imala veliku ulogu i ne zaostaje za ovim ummetom, a ovaj ummet danas broji skoro 2 milijarde i mi želimo da ova unija dostavi ovu poslanicu svijetu.

Mi, koje nas ljudi nazivaju ulemom islama – a ko je islamski alim? Je li to onaj ko ima ovu amamu? Ne, svako od ljudi može kupiti amamu i staviti je na glavu i kazati da je islamski učenjak. Ne, islamski učenjak je onaj koji nosi ovaj veličanstveni emanet, emanet koji je spušten Kur’anom, Kur’anom koji je objavljen narodu koji nije znao nauku. Ovu misiju su mogli prenijeti naši učenjaci još od vremena ashaba, tako da su stigli na sve dijelove svijeta. U tom periodu veličanstvena snaga je stigla u sve dijelove svijeta, na istok i zapad, stigli su do Evrope, Amerika tada nije bila otkrivena. Ovi ljudi, koje je Allah pripremio da ponesu ovu misiju probudili su svijet, ovi ljudi su prenijeli ovu misiju od zemlje Arapa, zemlje koja nije imala civilizaciju kao Babilon. Ovi ljudi su bili učenici uleme koja je nosila misiju Kur’ana, sunneta kao komentara, i znanja ashaba i sa svojim učenicima došli su u sve dijelove svijeta, probudili su ovu zajednicu i poslali njegove ljude, a to su bili ljudi! Uspjeli su da, u jedno vrijeme, pošalju najveće četiri vojske i pobjede, jedan vojskovođa je bio prema Kini, drugi također ka Istoku, onda jedan ka Indiji, mladi Arapin Muhammed bin Kasim. Prema Evropi je krenuo vojskovođa Musa bin Nusair i sa njime poznati afrički vojskovođa. Ova četvorka je krenula na različite oblasti i za manje od jednog vijeka realizovala ideju internacionalnosti islama.

Ja vam se danas posljednji put obraćam…

Turska, ova velika država, prvi put sam došao 1967. kada su se Arapi razbježali pred Izraelom, kada su pobijeđeni. Tada sam obilazio arapske države i tad sam osjećao tjeskobu, tada su mi kazali da dođem u Tursku i došao sam, dok smo išli ulicama čudili smo se da nema zasađenog drveća i onda nakon nekoliko godina došao je moj veliki brat Redžep Tajjib Erdoan, prvi koji je ovdje i danas osnovao islamsku državu u pravom smislu riječi, on je promijenio državu, promijenio je ulice, napunio drvećem, izgradio je puteve, u pravom smislu novi život je počeo u ovoj zemlji, i molimo Allaha da podari blagoslov ovoj državi i da se vrati na visoko mjesto kao kada je predvodila svijet, islamski svijet.

Islamski svijet je doživio velike nedaće u historiji, uzeli su nam vodstvo i ummet je bio paralisan, tada su se Turci borili na sve strane, u to vrijeme neki historičari su pisali da je historija islama počela iznova, jer je islamska država propala i ovi su podigli bajrak islama iznova. To su uradili Seldžuci kroz svoja velika osvajanja, bilo vojnim tako i naučnim osvajanjima. Seldžuci su imali veliku ulemu kao što je Gazali i njegovi učitelji. Mogu reći da su se Seldžuci prvi borili protiv krstaša od trenutka njihovog dolaska. Borili su se i Nurudin Zenki i njegov sin Imadudin Zenki, koji su predali zastavu Salahuddinu Ejubiji. Seldžuci su nastavili nositi zastavu na brojnim mjestima i predali ga njihovim sinovima, sinovima Osmanovim, a Osman je potomak Seldžuka, a oni su dali veliki doprinos islamskom djelovanju. I zato opet se obnavlja nakon što je pala ova velika islamska država i ponijela bajrak islama te osvojila brojne zemlje u Evropi. I mi smo sada u Evropi, Istanbul je grad koji su Turci muslimani osvojili i pronijeli bajrak islama, na kraju su ostavili bajrak, a sada Allah želi da opet ponesu bajrak.

Bajrak islama, braćo, opet se se podići kada je Allah pomogao u ovo vrijeme i pomogao našeg brata, dragog, borca, zahida koji je ponio bajrak na sve strane Redžep Tajjib Erdoan, ponio je bajrak islama a nije imao ništa, lira je bila u velikom padu, sve dok nisu naša braća novi Turci uzburkali ummet iznova. Oni koji ne vole islam i koji ne vole da se ummet vrati kao velika snaga kao ranije pokušavaju da postave zamke Turskoj, iza toga stoji Zapad i skoro da su pobijedili da Allah nije bio uz ovu braću, uz Erdoana i njegove ljude, On im je pomogao i propisao njihovu pobjedu i spasio ih od njihova zla. Allah je pomogao Erdoana i uvijek će ga pomagati dok ima iskrene muslimane uz sebe, vjernici koji nisu patvoreni, iskreni vjernici su pomagali Erdoana i Tursku, kao i sve one koji kazu ‘la ilahe illallah Muhammedun resulullah’ i zbog toga smo i mi došli u Tursku, da stisnemo ruke naše braće.

Prvi Arapi na početku su ponijeli bajrak islama, nažalost to su izgubili sadašnji Arapi, izgubili su islam u njihovim državama ali i u drugim. Zamislite, Saudijska Arabija, koja nosi arapsko ime i pripojila ime dva harema, treba da nosi ovo ime sa ponosom i da radi na tome, a nositi to ime a raditi protiv toga, to nije dozvoljeno.

Naš brat, Selman el-Auda, šejh Hamza i brojna druga iskrena braća su u zatvoru, o ovoj braći niko ne govori o njima i niko ne zna šta je sa njima. Nisu ni govorili, a kažu: Oni su sa Jusufom el-Karadavijem. Do danas podnose, nisu kazali da su pali pred ovim čovjekom, samo su radili samnom, ali odbili su napadati mene i slične meni.

Ovaj čovjek Džemal Hašugdži on je rekao da on nije opozicionar, ali kako može biti neko da se ne povinuje njihovim naredbama, i onda je bilo obavezno ubiti ga, i uradili su ono što su uradili, davili su čovjeka i fotografisali. Pogledajte, došao je u Konzulat sa ženom Turkinjom koju je želio oženiti i kazao joj je da se boji da ga ne uhapse, nije zamišljao da će ga ti ljudi ubiti. Otišao je, ali ti ljudi su htjeli uraditi mu zlo. Odmah kad je ušao, ti ljudi koji su bili spremni, napali su ga i ubili. Došli su sa dva aviona i ubili ga, i kako su turske vlasti objavile zagušili su ga otrovom, a nakon toga sa ostalim prebacili.

Moja braća su uporna, i trebaju biti uporni a sa njima su svi muslimani, i svi civilizovani ljudi, svi bitni ljudi. Akobogda Turci će pobijediti, pobijedit će i muslimani i ovaj islamski veličanstveni koncept kojeg vode sinovi ove zemlje.

Ne želim više govoriti, ovo je pozdrav vama, braćo, posljednji put. Prošle godine sam dolazio i rekao sam bratu Issamu el-Beširu i nekoj braći da mi je to posljednji put i sad sam došao da poselamim braću na ovom kongresu i ovaj kongres mi je posljednji kongres i želio sam vidjeti braću iz Evrope i kažimo svi: Moj i vaš Gospodar je Allah, Allah je sa vama i sa nama, Allah nas nikada neće prepustiti. Uzvišeni Allah, s.v.t., je pomogao muslimane ranije i pomoći će ih i sada, i pomoći će ih nakon ovoga. Allah će pomagati muslimane do Kijametskog dana, Allah će pomoći ummet Muhammeda, s.a.v.s., i ponijeti bajrak islama.

Braćo.

Allah vas pomogao i nagradio i es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba Portal Svjetlo Dunjaluka

svjetlo-dunjaluka.com

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close