Visoko

JU”Dom zdravlja” Visoko: Odluka o poništenju javnog oglasa

Na osnovu člana 16. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko i odredbi Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU”Dom zdravlja”Visoko, donosi:

ODLUKU

O poništenju javnog oglasa

Član I

Poništava se javni oglas JU”Dom zdravlja”Visoko o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme (12 mjeseci) objavljen u dnenom listu „Oslobođenje“ dana 10.11.2017.godine.

Član II

Isti se poništava na osnovu utvrđenih tehničkih grešaka u tekstu javnog oglasa.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close