JP”RTV Visoko”: Dozvola za emitovanje programa je najveća vrijednost koju ova kuća ima

JP „Radio i Televizija Visoko „ d.o.o. Visoko je preduzeće čiji je osnivač Općina, sa zadatkom da obavlja djelatnost na pripremanju i realizaciji radijskog i TV programa , a s ciljem informisanja lokalne zajednice i njenih građana.
RTV Visoko priprema, emituje i realizuje program 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Taj posao obavlja 22 zaposlenika i to: 7 novinara, 4 snimatelja, 3 montažera, realizator, 2 zaposlenika u sektoru marketinga, sekretarica, blagajnik, domar i čuvar.
Programski dio se obavlja po pravilima Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ koja propisuje strukturu programa i izdaje dozvolu za emitovanje, a koja je uvjet poslovanja medijskim kućama. Zadana struktura programa na RTV Visoko jeste:
– 42% programa čini informativni program;
– do 40% kulturno zabavni program;
– 8% sportski program;
– 4,8% – 5% marketing
– 5% ostali programi – vjerski, dječiji,….
Kada je u pitanju pokrivenost signalom putem kabl operatera smo pokrili cijeli teritorij BIH /Telecom, Moja TV, HD…/. Imali smo zahtjev za dozvolu za širenje signala, ali od RAK-a imamo samo dozvolu za emitovanje unutar granica zemlje.
Kada je u pitanju finansijski položaj tu dijelimo sudbinu ostalih medija, da se u kriznim godinama prvo režu izdaci za marketing pa smo i mi u 2013. godini zabilježili pad svih prihoda. Radi podsjećanja napominjem da se RTV Visoko finansira na način:
– 65-70% vlastitim finansiranjem
– 30-33% grant osnivača.
2013. godina je po mnogo čemu bila izuzetno teška, kako u finansijskom, tako i u pravnom, organizacionom i drugom smislu. Pored pada prihoda iz vlastitih sredstava i granta, Kanton ZDK je otkazao ugovor u potpunosti. Sve ovo je dovelo do situacije da smo prvi put poslije 4 uredne godine kasnili s uplatom doprinosa i poreza na plate. Na ionako komplikovanu situaciju stiže i prva Tužba po Kolektivnom ugovoru koja će dodatno usložiti situaciju. Uprkos svemu RTV Visoko se uključuje s Osnivačem na provedbi reforme javnog sektora, ukazujući prvenstveno na specifičnost ovog javnog preduzeća, a vezano za Pravila RAK-a.
Reforma javnog sektora, kao i kasnije Revizija finansijskog poslovanja u prvi plan stavljaju povećanje prihoda iz vlastitih izvora, smanjenje troškova i pokrivanje neplaćenih doprinosa iz perioda 2003.-2008. godine.
Ni jedan od ovih dokumenata nije uzeo u obzir ogrančavajući faktor koji propisuje RAK. Naime ova agencija između ostalog jasno i decidno propisuje koliko koja medijska kuća u zavisnosti od oblika organizovanja može imati marketinga po satu.
RTV Visoko kao javno preduzeće po satu može emitovati.
– 4 minute TV reklama i
– 6 minuta radio reklama.
Svako prekoračenje se restriktivno kažnjava novčanim kaznama. Osim što propisuje ova Pravila RAK-a propisuje i sadržaj programa i daje pravni okvir za svaki od medija, bio on javni servis, privatna TV ili javno preduzeće. Svaka promjena se mora prijaviti RAK-u od promjene urednika, promjene u vlasništvu od 5%, kao i sve druge promjene.
Jasno su propisana pravila kada se razmatra ukidanje dozvole za emitovanje programa. Zašto ovo govorim? Iz vrlo jednostavnog, a bitnog razloga.
Dozvola za emitovanje programa je najveća vrijednost koju ova kuća ima, a dobila je kao javno preduzeće, i mora poslovati po pravilima za javna preduzeća. Ovo preduzeće se ne može ničijom odlukom prevest u komercijalno ili neki drugi oblik bez saglasnosti RAK-a. RAK je obavezan partner i sagovornik u mogućim koracima, kako bi se sačuvala dozvola za emitovanje.
Već sam ranije spomenula da smo za 2013. godinu radili Reviziju finansijskog poslovanja i postupajući po njoj smo iz poslovnih knjiga isknjižili nepravilno knjižene lične obaveze radnika.
Revizija je utvrdila visinu gubitka iznad vrijednosti kapitala, kao i ostale obaveze po doprinosima i porezima, a koje su uglavnom rezultat poslovanja 2003. -2008. godine.
Revizorsko mišljenje, blokada računa zbog pravosnažne presude po tužbi po Kolektivnom ugovoru uslovili su donošenje Odluke o isplati minimalca za zaposlenike i upravu od maja 2014. godine.
U rješavanje situacije i deblokadu aktivno se uključila Načelnica u ime Osnivača, kao i Nadzorni odbor JP RTV Visoko. Zaposlenici su prihvatili ovu Odluku, da bi sačuvali radna mjesta i istovremeno se odrekli prava da i sami podnesu tužbu.
Tužba po Kolektivnom ugovoru koštala je RTV Visoko skoro 15% njenog ukupnog prihoda. Porast prihoda i isplate minimalne plaće u 2014. je omogućio isplatu Tužbe na rate, stizanje zaostalog PI-a, kao i redovne isplate brutto plaće.
Opći izbori, ugovori s općinom Breza, projekt BH gradovi, porast boja emitovanih „sjećanja“ su zaustavili pad vlastitih prihoda.
Isplate minimalaca su nastavljene i u 2015. godini, jer je uslijedila nova Tužba za sljedeće godine od istog zaposlenika. Podnoseći izvještaj Općinskom vijeću u maju ove godine upoznala sam vijećnike da u prethodnoj godini nismo uspjeli zanoviti opremu jer nismo na tržištu uspjeli naći ništa kompatibilno sa ostatkom naše opreme. Ove godine smo riješili taj problem, jer se na tržištu pojavila kamera i uspjeli smo opet uhvatiti korak da zanovimo koliko-toliko opremu i na neki način izvršimo bar malo priprema za digitalizaciju. Sam proces digitalizacije je zapeo na državnom nivou, a mi kao javno preduzeće u trećem krugu digitalizacije možemo samo pratiti dalji razvoj situacije.
Najveći dio naših gledalaca nas prati putem kablovske, a mali dio zemaljskim signalom s predajnika Kruščica.
Proces digitalizacije je zasigurno pred RTV Visoko, a kojem modelu i na koji način će ona biti realzovana ostaje još uvijek nepoznanica.
Ono što bi rekla kao zaključak jeste da RTV Visoko, iako je iza nje vrlo teško vrijeme, ima period od 7 godina, znači od 2009. godine, zaključno sa 2015. godinom s plaćenim svim obavezama:
– plate sa pripadajućim doprinosima i porezima
– nema duga prema dobavljačima.
Negativan finansijski rezultat koji je bio posljedica svih naprijed pobrojanih problema je iza nas. Poslije 2011. godine i 2015. godina trebala bi značiti poslovanje bez gubitka.
Iskoristila bih ovu priliku i zahvalila se zaposlenicima koji su pristali na isplatu minimalca, zahvalila se na solidarnosti i ljudskom pristupu u vremenima koja su bila zaista teška. Posebno se zahvaljujem onima koji su nastavili raditi svoj posao s istom predanošću kao da primaju punu platu.
Novi Ugovor o radu, kao i novi Kolektivni ugovori, bolje razumijevanje uloge RAK-a će zasigurno otvoriti put da zajedno s Osnivačem nađemo put ka boljoj RTV Visoko, kako kvalitetnijim programom, tako i finansijski stabilnijoj kući,istakla je Mutap Advija, direktorica JP”RTV Visoko”na današnjem PRESS-u.
Predsjednik nadzornog odbora JP ” RTV VISOKO ‘’ Mirsad Alibegović kazao je da je ove godine održano 4 sjednice Nadzornog odbora, na kojima su razmatrane tematike vezane za djelatnost ovog preduzeća.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close