Visoko

JKP “Visoko”: Zaključci sa 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko

JKP “Visoko”: Zaključci sa 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko


1.
… Općinsko vijeće Visoko na 39. sjednici, održanoj 28.05.2016. godine, prilikom razmatranja Izvještaja o radu JKP “Visoko” doo Visoko za 2015. godinu, Finasijskog izvještaja za 2015. godinu sa uporednim pokazateljima za 2014. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu;

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeća Visoko usvaja Izvještaja o radu JKP “Visoko” doo Visoko za 2015. godinu, Finasijski izvještaj za 2015. godinu sa uporednim pokazateljima za 2014. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

2. … Općinsko vijeće Visoko na 39. sjednici, održanoj 28.05.2016. godine, prilikom razmatranja Plana i programa rada i finansijskog plana JKP “Visoko” doo Visoko za 2016. godinu:

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeća Visoko usvaja Plan i program rada i finansijski plan JKP “Visoko” doo Visoko za 2016. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

3. … Općinsko vijeće Visoko na 39. sjednici, održanoj 28.05.2016. godine, prilikom razmatranja Izvještaja o radu JKP “Visoko” doo Visoko za 2015. godinu, Finasijskog izvještaja za 2015. godinu sa uporednim pokazateljima za 2014. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu i Plana i programa rada i finansijskog plana JKP “Visoko” doo Visoko za 2016. godinu;

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeća Visoko nalaže predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko” doo Visoko da, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima, održi Skupštinu Javnog preduzeća, te donese odluke u skladu sa zaključcima Općinskog vijeća donesenim prilikom razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JKP “Visoko” doo Visoko za 2015. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
U prilogu dokumenti u PDF-u

JKP Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close