JKP “Visoko”: Vode na lokalnim vodovodima dobre, bez značajnih osciliranja u hemijskom sastavu

Po nalogu Općinskog štaba CZ Visoko, stručna ekipa JKP “Visoko” u proteklom periodu uradila je uzimanje uzoraka vode na lokalnim vodovodima i izvršila pregled stanja na istim u vezi sa funkcionisanjem u vanrednim prilikama.

Nakon uzetog većeg broja uzoraka vode rezultati su slijedeći:

  • Kvalitet vode fizičko- hemijske analize je dobar, bez značajnih osciliranja u hemijskom sastavu
  • Većina lokalnih vodovoda nema rezervnog- rezidualnog hlora u vodi

Za svaki vodovod JKP “Visoko” d.o.o. će odmah:

  • Dostaviti određenu količinu hlora
  • Dati uputstvo za kontinuirano hlorisanje
  • Dati uputstvo za vodozahvatne objekte
  • Dostaviti kopiju fizičko- hemijske analize

U narednom periodu važno je da na svakom lokalnom vodovodu bude obezbjeđeno kontinuirano hlorisanje- dezinfekcija vode u dozvoljenim granicama a nakon uspostavljenog sistema dezinfekcije vode potrebno je uraditi mikrobiološku analizu vode.

 

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close