M plusOglasiVisoko

JKP Visoko: Obavještenje o tretiranju luga i pepela

Obavještavamo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga da će JKP “Visoko” d.o.o. Visoko  od 18.11.2019.g (ponedjeljak) vršiti dodatnu uslugu uz odvoz komunalnog otpada. Dodatna usluga se odnosi na odvojeno  prikupljanje i odvoz otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela, u naseljima u kojima se odvoz vrši putem kanti zapremine 120 l.

U Naselju Luke u kojem se odvoz komunalnog otpada vrši putem hajfiša zapremine 1,1 m3, u toku sezone grijanja bit će postavljeni zatvoreni kontejneri za odvojeno odlaganje luga i pepela.

U skladu sa čl. 112., stav 4, Odluke o komunalnom redu, „Korisnici usluge su dužni razvrstavati i odvajati lug od komunalnog otpada, te tako razvrstan komunalni otpad iznositi u predviđenim odgovarajućim posudama u vrijeme odvoza, do mjesta za preuzimanje komunalnog otpada od strane nadležnog javnog komunalnog preduzeća“.

Napominjemo da se navedena usluga neće dodatno naplaćivati, a vršit će se u skladu sa planom odvoza. Zbog navedenog dodatnog odvoza neće doći do promjene  kod dosadašnjeg plana odvoza komunalnog otpada.

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko

Press Grada Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close