JKP ¨Visočica¨: ¨Izvršite utopljavanje kućnih instalacija i vodomjernih šahtova!¨

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je akcija isključenja sa vodovodne mreže i dalje u toku. Pozivamo iste da izmire svoje obaveze kako ne bi došlo do presijecanja cijevi, kao i dodatnih troškova ponovnog priključka.

NAPOMENA: Izvršite utopljavanje kućnih instalacija i vodomjernih šahtova sa stiropolom i njemu sličnim materijalima, koji su dobri izolatori, a ne  tekstilnim predmetima koji nakvašeni sa vodom djeluju kao provodnici. Na taj naćin ćete preventivno djelovati, kako ne bi došlo do smrzavanja cijevi i pucanja istih.

JKP ¨VISOČICA¨ VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close