ZDK: Seminar za osobe sa invalidietom

Seminar:Javno zagovaranje za poboljšanje ostvarenja prava na zdravstvenu žaštitu osoba sa invaliditetom u BiH“ za koaliciju Ze-Do Kantona

U toku vikenda 07. i 08. novembra u hotelu Zenica u Zenici,  održan je dvodnevni seminar za predstavnike koalicije ZDK koji   djeluju  u udruženjima i savezima a isti se  bave pravima  osobe sa invaliditetom.

Organizator seminara je MyRight Bosne i Hercegovine uz stručni rad i prezentacije  Snježane Ivandić i Nataše Maroš.

 

Učesnici seminara bili su prestavnici organizacija iz Zenice, Kaknja, Visokog, Tešnja… a obrađene teme:

„Preporuke analize usklađenosti BiH zakonodavstva  sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom  u oblasti zdravstva“ i prezentacija Elvire Bešlija, predstavnice IN projekta.

Prezentacija na temu: „Mapiranje relevantnih aktera, nadležnosti tijela kao i predstavljanje procedura za donošenje i promjenu određenih propisa iz oblasti zdravstva na različitim nivoima vlasti u procesu zagovaranja“. – prezentator Snježana Ivandić Ninković  iz Asocijacije demokratske inicijative  Sarajevo.

Uz ugodno druženje i interaktivni rad sa prezentatorima te izradom test obrazaca završen je prvi dan rada, a dugog dana nastavljeno je punim kapacitetom na obradi tema: „Kanali komunikacije, Definiranje poruke kampanje i poruke za ciljnu publiku, Mobiliziranje javnosti, da bi završili sintezom, vrednovanjem i evoluacijom treninga.

U razgovoru sa učesnicima treninga doznajemo da nakon ovog treninga MyRight organizacije, učesnici su osposobljeni za intenziviranje zagovaračkih aktivnosti članica koalicije i povećanje njihovih uspješnosti u provođenju kampanje javnog zagovaranja kojima se utiče na poboljšanje ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom.

 

Senad Goralija

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close