Javni poziv: Završna javna rasprava

Služba za poslove Općinskog vijeća, građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU O

NACRTU STRATEGIJE KOMUNICIRANJA OPĆINE VISOKO S JAVNOŠĆU ZA PERIOD 2015-2021. GODINA

Općinsko vijeće Visoko je na 22. sjednici, održanoj 22.11.2014. godine, usvojilo Nacrt Strategije komuniciranja Općine Visoko s javnošću za period 2015-2021. godina, te isti uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Uvid u tekst Nacrta Strategije komuniciranja Općine Visoko s javnošću za period 2015-2021. godine moguće je izvršiti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća.

 

Završna javna rasprava o navedenom aktu održat će se 22.12.2014. godine (ponedjeljak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close