M plusOglasiVisoko

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2019. godinu

Povodom 29. avgusta – Dana općine Visoko, a na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Općinskog vijeća Visoko raspisuje

                                                       Javni poziv

                             za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

                                          općine Visoko za 2019. godinu

Povodom 29. avgusta – Dana općine Visoko, Općinsko vijeće Visoko dodjeljuje javna priznanja pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama i drugim organima, organizacijama i zajednicama zaslužnim za privredni i društveni razvoj općine Visoko, te održanje kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.

Javna priznanja su:

 POVELJA OPĆINE VISOKO

– POVELJA OPĆINE VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

– POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VISOKO

POVELJA OPĆINE VISOKO dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama, organima, organizacijama i zajednicama sa područja općine Visoko, a izuzetno i za dostignuća i rezultate čiji autori nisu sa područja općine Visoko, ali su svojim angažovanjem i djelima vezani za općinu Visoko. Može se dodijeliti i prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih gradova.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri povelje općine Visoko i to: dvije pojedinačne i jedna kolektivna.

Povelja općine Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

POVELJA OPĆINE VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se pojedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate koji imaju opštedruštvenu vrijednost i koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Visoko na privrednom, naučnom, kulturnom, sportskom, humanitarnom i drugom planu.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja općine Visoko za životno djelo.

Povelja općine Visoko za životno djelo može se dodijeliti i posthumno.

Povelja općine Visoko i Povelja općine Visoko za životno djelo dodjeljuju se onima koji su izuzetno:

–  doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Visoko na privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom, sportskom, humanitarnom ili nekom drugom području rada i djelovanja,

–  doprinijeli razvoju demokratije i poštivanja ljudskih prava,

–  doprinijeli zaštiti javnog reda i sigurnosti građana,

–  postigli značajne rezultate na unapređenju i zaštiti čovjekove okoline.

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VISOKO dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine i državljanima drugih zemalja koji su se naročito istakli u odbrani i održanju kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine i razvoju i afirmaciji općine Visoko, koji su se pokazali izuzetnim patriotima i prijateljima Bosne i Hercegovine i njenih građana.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko.

Povelja o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

Prijedlog za dodjelu jednog od priznanja mogu podnositi:

Građani pojedinačno ili grupno, općinski vijećnici, političke stranke, Općinski načelnik, privredna društva i drugi pravni subjekti, ustanove, udruženja građana, mjesne zajednice i drugi organi, organizacije i zajednice sa područja općine Visoko.

Predlagač ne može dati veći broj prijedloga za dodjelu javnih priznanja od broja javnih priznanja koja se dodjeljuju.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

–  ime, prezime, adresu ili naziv predlagača,

–  ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,

–  obrazloženje sa relevantnim podacima,

–  raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,

–  vrstu priznanja za koja se isti predlažu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA JE DO 17. JUNA 2019. GODINE DO 16 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Visoko, web stranici Općine Visoko (www.visoko.gov.ba) i oglasnoj ploči Općine Visoko.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

Podnosilac prijedloga moralno i materijalno odgovara za tačnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

                                                    OPĆINA VISOKO

                                                      Općinsko vijeće

   Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – ne otvarati“

                                          Ulica A. Izetbegovića 12A, Visoko

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokolu Općine Visoko.

Više informacija putem telefona 032/732-502.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljen je na oglasnoj ploči Općine Visoko dana 17. maja 2019. godine.

visoko.gov.baShow More

Related Articles

Back to top button
Close
Close