Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Visoko

Općinska načelnica Visoko upućuje Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Visoko.

U cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine osniva se Zdravstveni savjet općine Visoko.

Zdravstveni savjet općine Visoko:

– planira i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Visoko,

– daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Visoko,

– predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,

– prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapređenje tih prava na području općine Visoko,

– podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu,

– te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close