M plusOglasiVisoko

Javni poziv: Poticaj za hlađenje i duboko smrzavanje jagodičastog voća – malina

JAVNI POZIV

za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače ( poljoprivredne obrte) koji vrše hlađenje i duboko smrzavanje jagodičastog voća – malina

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači maline koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za registrovane objekte za hlađenje i duboko smrzavanje maline. Obračun za poticaj se vrši za  maksimalan kapacitet hladnjače do 30 tona.

Iznos podrške je: do 350 KM/ tona

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
  3. Rješenje o registraciji sa naznačenom šifrom djelatonosti za skladištenje i duboko smrzavanje voća
  4. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi kapacitete objekata za hlađenje i duboko smrzavanje voća -maline. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za za registrovane objekte za hlađenje i duboko smrzavanje maline.– ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close