Javni poziv “Centra za socijalni rad” Visoko

Obavještavamo korisnike prava na dječiji dodatak da za srednjoškolce i studente dostave uvjerenje o redovnom školovanju, kao i potvrde o visini ličnog dohotka ili uvjerenja Službe za zapošljavanje općine Visoko, do 30.09.2014. godine.

Također se obavještavaju korisnici čija djeca nemaju 15 godina života, da su dužni dostaviti uvjerenja o nezaposlenosti/platnu listu ili dokaze iz kojih se mogu utvrditi mjesečna primanja, kao i CIPS-ovu prijavnicu.

Ovim putem obavještavamo korisnike koji se ne odazovu po ovom Oglasu, da se pravo na dječiji dodatak obustavlja sa 30.09.2014. godine, odnosno 31.10.2014. godine, za studente, a na osnovu Instrukcije Ministarstva rada i socijalne politike broj: 09-35-1987-1/14 od 19.02.2014. godine.

DIREKTOR CENTRA
Šaćir Čelebić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close