Visoko

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko

TEKST JAVNOG OGLASA MOŽETE PREUZETI OVDJE

***

Dio Javnog oglas:

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/2005, 45/2010 i 103/2021) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi broj 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine, broj 01/1-02-1016/22 od 22.07.2022.godine i 01/1-02-1479 od 03.10.2023.godine, gradonačelnik Grada Visoko putem Službe za opću upravu i zajedničke poslove, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko

 

I Viši referent- IT tehničar u Odsjeku za zajedničke poslove u Službi za opću upravu i zajedničke poslove……………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova: Instalira i ažurira aplikativne softver-e neophodne za rad u organima Gradske uprave. Pruža neophodnu pomoć korisnicima računarskog sistema i po potrebi vrši edukaciju. Obavlja ostale poslove održavanja baza podataka. Kreira i održava web stranicu Gradske uprave. Vrši objavu informacija na web stranici Gradske uprave. Dizajnira pozivnice, čestitke i druge dokumente koji su neophodni za kvalitetnu prezentaciju aktivnosti Gradske uprave. Vrši pripremu i kreira Službeni glasnik u saradnji s sekretarom Gradskog vijeća. Pruža tehničku pomoć za pripremu i realizaciju sjednica Gradskog vijeća. Pomaže u poslovima održavanja informacionog sistema i obezbjeđuje njegovo nesmetano funkconisanje. Obavlja poslove nabavke sitnog materijala i rezervnih dijelova, otpremanje i dopremanje uređaja na servisiranje i vođenje odgovarajuće evidencije. Vodi evidenciju radnih naloga i intervencija na sistemu, vrši operativne kontakte sa ugovorenim serviserima, isporučiocima opreme i softvera, izvršava rutinske procedure za podršku informacionom sistemu (backup baza, programa i sl.), te poslove podrške krajnjim korisnicima. Pruža podršku svim Službama u radu s laptopom, projektorom, te montiranju i upavljanju s razglasom i drugom tehničkom opremom kako u prostorijama Gradske uprave, tako i na terenu. Radi na poslovima digitalizacije. Vrši skeniranje i unos podataka u digitalni arhiv. Poslovi se obavljaju u skladu s ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom u Gradskoj upravi. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom povjeri šef Odsjeka, shodno njegovoj stručnoj spremi i poziciji radnog mjesta.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close