Visoko

Javna rasvjete u MZ Topuzovo Polje i na dionici regionalne ceste Visoko – Moštre

Općina Visoko završila izgradnju druge faze javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje i na dionici regionalne ceste Visoko – Moštre

Dana, 30.12.2016.godine  završena je druga faza izgradnje javne rasvjete u naselju Kahve i Potnjik u MZ Topuzovo Polje i na dionici regionalnog puta Visoko – Moštre. Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač za izvođenje radova javne rasvjete odabrana je firma „Elvik“ d.o.o.

U okviru izvođenja radova na ovoj dionici ugrađeno je 88 rasvjetnih tijela u naseljima Kahve i Potnjik, dok je uz regionalnu cestu R 443 ugrađeno 15 LED rasvjetnih tijela jačine 100 W.

U okviru ovog projekta postavljeno je cca 4.900 m napojnog kabla. Projekat izgradnje javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje realizovan je sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2016.godinu. Ukupna vrijednost radova na izgradnji druge faze javne rasvjete je 35.378,93 KM.

Podsjećamo da je u okviru prve faze izgradnje javne rasvjete utrošeno 56.432,61 KM i tom prilikom postavljeno je 133 betonska stuba kao i 5 razvodnih ormara. Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršila je firma „BauArt“ d.o.o.Visoko.

 

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close